Spelverksamhet för flickor

I Spelhuset Sture ordnas spelkvällar för flickor. Spelverksamhet riktar sig till 15–25-åriga spelentusiaster som definierar sig som flickor.

För närvarande har spelkvällarna paus, men verksamheten planeras att fortsätta hösten 2021. Du får mer information i början av hösten på den här sidan. Du kan också be om mer information av ungdomsledarna Toni Hatakka eller Janne Laaksonen.

Ärligt talat