Gatukonst

Med oss kan du prova på att måla graffiti på platser där det är lovligt. Vi målar också regelbundet broplatser samt inomhus- och utomhuslokaler.

Gatukonst- och graffitiverkstäderna är avgiftsfria för 15–29-åringar. Du kan anmäla dig på förhand eller komma direkt till evenemanget där vi deltar. I verkstäderna använder vi sprutpistoler, tuscher, vattenfärg och spraymålfärg. I verkstäderna designar vi bilderna som ska målas på broar och väggar.

Förfrågningar om verkstäder och målningsplatser:

Samuli Turunen
samuli.m.turunen@hel.fi
040 528 9257

Ärligt talat