Aktivism

Med aktivism avses att stödja en ung person när hen vill påverka eller till exempel delta i demonstrationer.

Ärligt talat