Helsinki Flow School

  • Helsinki Flow School är en verkstadsmodell där utgångspunkten är de unga och där man lär sig att förstå evenemangsbranschen och de arbetsmöjligheter den erbjuder.
  • I verkstäderna och träffarna går man igenom olika delområden inom evenemangsproduktion och ett eget evenemang konceptualiseras och planeras.
  • Träffarna inkluderar föreläsningar och arbete i små grupper under ledning av evenemangsexperter och ungdomsledare.
  • Följande ansökan till Helsinki Flow School börjar 7.11.2022
Ärligt talat