Finlands ungdomscentrum rf – äventysfostran

Finlands ungdomscentrum rf är Finlands största och mest mångsidiga lägerarrangör. Som utsedd av undervisnings- och kulturministeriet samordnar föreningen Finlands ungdomscentrum Finlands nätverk för äventyrsfostran.

Finlands ungdomscentrum rf är ett organ som samordnar samarbetet, tjänsterna och utvecklingen vid de riksomfattande ungdomscenter som nämns i ungdomslagen. Finlands ungdomscentrum har till uppgift att främja ungdomars internationalitet och hållbara utveckling. Finlands ungdomscentrum samordnar också det riksomfattande nätverket för äventyrsfostran.

Äventyrsfostran är en metod med syfte att skapa upplevelser som hjälper ungdomar att växa som människor genom äventyr. Äventyrsfostran är säker, målinriktad och leds av professionella.

Ungdomstjänsterna ordnar verksamhet för gruppanpassning med betoning på äventyrsfostran bland annat på Äventyrshusets verksamhetsställe i Nordsjö.

Läs mer om äventyrsfostran (på finska):
Äventyrsfostran – Finlands ungdomscentrum (snk.fi)

Nyckelord

Ärligt talat