Boka lokal i Hagas ungdomsarbetsenhet

Hagas ungdomsarbetsenhets lokaler används av både ungdomstjänsternas egna aktörer och olika organisationer, verksamhetsgrupper och andra av stadens aktörer. Lokalerna kan bokas för enskilda evenemang eller för regelbundet bruk. Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri.

Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden.

Ansökan skickas till den lokal som en användningstur ansöks i. Beslut om stadigvarande och regelbundna bokningar under verksamhetsperioden skickas till sökandena innan slutet av maj. Det är också möjligt att boka lokalerna tillfälligt, bl.a. för enskilda evenemang och tillställningar. Man kan fråga om lediga turer och boka dem när som helst under årets gång av ansvariga ledaren Joni Oksanen per e-post.

Om du är intresserad av att boka lokal, följ dessa anvisningar:

 1. Ta kontakt med Haga ungdomsarbetsenhets ansvariga ledare Joni Oksanen och berätta när du behöver en lokal och hurdan lokal du behöver.
 2. Fyll i och lämna in ansökan om användningstur, undertecknad och skannad, per e-post. Du kan också om du vill lämna in ansökan till ungdomslokalen medan den har öppet, eller skicka den per post till PB 37403, 00099 Helsingfors stad.

Ungdomslokalernas anvisningar

Om användningen av lokalerna ingås i samband med att nycklarna överlåts ett avtal om självständigt bruk tillsammans med ungdomstjänsterna. Avtalet ska undertecknas av en myndig person.

Märk väl att flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika utrymmen innebär att de allmänna utrymmena är tillgängliga för alla.

I ungdomstjänsternas verksamhetsställen strävar vi efter ett mer hållbart levnadssätt, som förutsätter av alla användare att de åtminstone sorterar sitt avfall och undviker onödig energikonsumtion och användning av engångskärl. I våra lokaler finns ett trådlöst internet tillgängligt: StadiNet

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Man kan avboka lokalen skriftligen per e-post utan avgift två veckor innan bokningstidpunkten. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut. Om en ordinarie användningstur inte blivit avbokad två gånger i rad, kan ungdomstjänsterna tolka det som att du inhiberat hela turen fram till slutet av perioden.

Förvaltningstjänsterna kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen. Besluten om de regelbundna bokningarna för verksamhetsperioden görs i mån av möjlighet innan slutet av maj.

Varaamo.hel.fi-lokalbokningssystemet

Varaamo-lokalbokningssystemet kan användas av vem som helst för att boka möteslokaler, apparater och olika redskap av Helsingfors olika sektorer. Varaamo kan för ögonblicket bara användas för enskilda lokalbokningar under våra öppettider. Bekanta dig med tjänsten.

Ungdomstjänsterna har ett nätverk av cirka hundra verksamhetsställen runtom i staden i vilka organisationer och grupper kan boka tider.

Efter att ni fått bokningsbekräftelsen

 1. Kontakta ungdomstjänsternas handledare för lokalen i god tid innan er tur börjar för att komma överens om när en orientering av utrymmenas användning kan ordnas, om när och hur nycklarna kan hämtas samt för att underteckna avtalet om privat användning av utrymmet.
 2. Märk väl att avtalet enbart kan undertecknas av en person i myndig ålder, som ansvarar för användningen av lokalen.
 3. Om ni tvingas avboka er tur, meddela så snabbt som möjligt om turen som avbokas till den ansvariga ledaren per e-post. Om man som ordinarie användare försummar att avboka över två turer kan det tolkas som att man inhiberat hela sin bokade tur.

Utrymmena kan enbart användas under den överenskomna tiden och kostnader som orsakats av användning under andra tider (t.ex. vaktmästarkostnader) måste ersättas. Den beviljade turen innehåller start- och slutförberedelser.

Flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika utrymmen innebär att aulan och toaletterna är tillgängliga för alla.

Ungdomstjänsternas lokal med gårdsområden är rusmedelsfria områden och vi följer principen för ett rökfritt Helsingfors

När ni anländer till gården och under turen

 • Gå igenom lokalernas säkerhetsanvisningar.
 • Märk väl att man inte får släppa in sådana obehöriga personer i Ungdomstjänsternas lokaler som inte har att göra med den egna gruppen/verksamheten. Vår gård har ingen vaktmästare och vår ytterdörr är låst, så ni får själv se till att hela er grupp kommer in i huset.
 • Städa lokalerna som ni använt och återställ lokalerna i deras ursprungliga skick. Diska alla kärl och lägg dem på plats, avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl, och toaletterna ska vara fräscha. Städredskap finns i köket och i förrådet i aulan. Eventuella brister, trasiga saker och möbler som du hittar i lokalerna ska meddelas genom en anmälan i organisationsanvändarnas mapp, eller per e-post till den ansvariga ledaren.
 • Kom ihåg att i slutet av er tur kvittera varje besök i ungdomsgårdens dagbok. Det här är särskilt viktigt eftersom det här är hur vi kan uppfölja antalet användare och hur de bokade turerna genomförts.
 • När ni lämnar gården, kontrollera först att alla lokalerna är tomma. Se också till att dörrarna (även nödutgångarna) och fönstren är låsta. Släck lamporna i alla lokaler.
 • Vad gäller enskilda turer ska nycklarna returneras till den överenskomna platsen.

Efter er tur

Vi hoppas att ni har fått trevliga minnen av ungdomsgården. Om er tur är avgiftsbelagd skickar vi en faktura för användningen av lokalen inom ungefär en månad efter er tur.

Ytterligare information och respons

Om ni fortfarande har något ni vill fråga om praktiska saker kring er tur efter att ni läst dessa anvisningar, kan ni skicka era frågor per e-post (eller ringa oss). Märk väl att vi inte har jourhavande personal, utan att det är lättast att få kontakt med oss medan Ungdomstjänsternas lokal har öppet, eller genom att lämna en begäran om återuppringning i svararen.

Vi vill betjäna våra användare så bra som möjligt. Vi försöker ständigt utveckla lokalerna, och därför är det viktigt att vi lär känna användarnas önskemål, behov och erfarenheter. Vi vill gärna få respons om hur väl er användningstur lyckats, och idéer på hur lokalerna kunde utvecklas. Tack på förhand för er respons! Du kan skicka responsen per e-post eller ge den i samband med att nycklarna överlåts.

Nyckelord

Ärligt talat