Boka lokal i Hagas ungdomsarbetsenhet

Hagas ungdomsarbetsenhets lokaler används av både ungdomstjänsternas egna aktörer och olika organisationer, verksamhetsgrupper och andra av stadens aktörer. Lokalerna kan bokas för enskilda evenemang eller för regelbundet bruk. Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri.

Säsongsbokning av ungdomstjänsternas lokaler för 2023–2024

Organisationer, föreningar samt andra aktörer och grupper kan ansöka om regelbundet veckobokning i ungdomstjänsternas lokaler för verksamhet som varar åtminstone i tre månader. 

Säsongsbokningen av ungdomslokaler för hösten 2023 och våren 2024 (14.8.2023–26.5.2024) börjar tisdagen den 4 april 2023 och upphör fredagen den 28 april 2023 kl. 16. Ansökningen genomförs i tilavaraus.hel.fi (testversionen av Varaamo som förnyas).

Du kan också boka och hyra lokalerna för annat bruk, i vilket fall en avgift tas ut enligt prissättningen som godkänts av ungdomsnämnden.

Varaamo.hel.fi-lokalbokningssystemet

Varaamo-lokalbokningssystemet kan användas av vem som helst för att boka möteslokaler, apparater och olika redskap av Helsingfors olika sektorer. Varaamo kan för ögonblicket bara användas för enskilda lokalbokningar under våra öppettider. Bekanta dig med tjänsten.

Ungdomstjänsterna har ett nätverk av cirka hundra verksamhetsställen runtom i staden i vilka organisationer och grupper kan boka tider.

Ungdomslokalernas anvisningar

Om användningen av lokalerna ingås i samband med att nycklarna överlåts ett avtal om självständigt bruk tillsammans med ungdomstjänsterna. Avtalet ska undertecknas av en myndig person.

Märk väl att flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika utrymmen innebär att de allmänna utrymmena är tillgängliga för alla.

I ungdomstjänsternas verksamhetsställen strävar vi efter ett mer hållbart levnadssätt, som förutsätter av alla användare att de åtminstone sorterar sitt avfall och undviker onödig energikonsumtion och användning av engångskärl. I våra lokaler finns ett trådlöst internet tillgängligt: StadiNet

Avbokningsvillkor för lokalbokningen och jämkning av priset

Man kan avboka lokalen skriftligen per e-post utan avgift två veckor innan bokningstidpunkten. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut. Om en ordinarie användningstur inte blivit avbokad två gånger i rad, kan ungdomstjänsterna tolka det som att du inhiberat hela turen fram till slutet av perioden.

Förvaltningstjänsterna kan av motiverade skäl besluta om jämkning av priset i tjänsteinnehavarens beslutsprotokoll om sökanden ber om det skriftligen. Besluten om de regelbundna bokningarna för verksamhetsperioden görs i mån av möjlighet innan slutet av maj.

Efter att ni fått bokningsbekräftelsen

  1. Kontakta ungdomstjänsternas handledare för lokalen i god tid innan er tur börjar för att komma överens om när en orientering av utrymmenas användning kan ordnas, om när och hur nycklarna kan hämtas samt för att underteckna avtalet om privat användning av utrymmet.
  2. Märk väl att avtalet enbart kan undertecknas av en person i myndig ålder, som ansvarar för användningen av lokalen.
  3. Om ni tvingas avboka er tur, meddela så snabbt som möjligt om turen som avbokas till den ansvariga ledaren per e-post. Om man som ordinarie användare försummar att avboka över två turer kan det tolkas som att man inhiberat hela sin bokade tur.

Utrymmena kan enbart användas under den överenskomna tiden och kostnader som orsakats av användning under andra tider (t.ex. vaktmästarkostnader) måste ersättas. Den beviljade turen innehåller start- och slutförberedelser.

Flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika utrymmen innebär att aulan och toaletterna är tillgängliga för alla.

Ungdomstjänsternas lokal med gårdsområden är rusmedelsfria områden och vi följer principen för ett rökfritt Helsingfors

När ni anländer till gården och under turen

  • Gå igenom lokalernas säkerhetsanvisningar.
  • Märk väl att man inte får släppa in sådana obehöriga personer i Ungdomstjänsternas lokaler som inte har att göra med den egna gruppen/verksamheten. Vår gård har ingen vaktmästare och vår ytterdörr är låst, så ni får själv se till att hela er grupp kommer in i huset.
  • Städa lokalerna som ni använt och återställ lokalerna i deras ursprungliga skick. Diska alla kärl och lägg dem på plats, avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl, och toaletterna ska vara fräscha. Städredskap finns i köket och i förrådet i aulan. Eventuella brister, trasiga saker och möbler som du hittar i lokalerna ska meddelas genom en anmälan i organisationsanvändarnas mapp, eller per e-post till den ansvariga ledaren.
  • Kom ihåg att i slutet av er tur kvittera varje besök i ungdomsgårdens dagbok. Det här är särskilt viktigt eftersom det här är hur vi kan uppfölja antalet användare och hur de bokade turerna genomförts.
  • När ni lämnar gården, kontrollera först att alla lokalerna är tomma. Se också till att dörrarna (även nödutgångarna) och fönstren är låsta. Släck lamporna i alla lokaler.
  • Vad gäller enskilda turer ska nycklarna returneras till den överenskomna platsen.

Efter er tur

Vi hoppas att ni har fått trevliga minnen av ungdomsgården. Om er tur är avgiftsbelagd skickar vi en faktura för användningen av lokalen inom ungefär en månad efter er tur.

Ytterligare information och respons

Om ni fortfarande har något ni vill fråga om praktiska saker kring er tur efter att ni läst dessa anvisningar, kan ni skicka era frågor per e-post (eller ringa oss). Märk väl att vi inte har jourhavande personal, utan att det är lättast att få kontakt med oss medan Ungdomstjänsternas lokal har öppet, eller genom att lämna en begäran om återuppringning i svararen.

Vi vill betjäna våra användare så bra som möjligt. Vi försöker ständigt utveckla lokalerna, och därför är det viktigt att vi lär känna användarnas önskemål, behov och erfarenheter. Vi vill gärna få respons om hur väl er användningstur lyckats, och idéer på hur lokalerna kunde utvecklas. Tack på förhand för er respons! Du kan skicka responsen per e-post eller ge den i samband med att nycklarna överlåts.

Nyckelord

Ärligt talat