Äventyrshusets historia

Villa Barrdoft

Kallvik är en gammal villastadsdel i Nordsjö. Den representerar samtidigt det nya och det gamla: tät stadsbebyggelse, havs- och strandlandskap, byggd miljö och natur.

Ett strandstråk binder samman Kallvikens och Solvikens områden, och i tiderna använde Zacharias Topelius vattenrutten när han gjorde sommarutflykter till Kallvik i Nordsjö.

Villa Barrdoft, Äventyrshusets näste, är en över 100 år gammal historisk villa, som byggdes av överste Georg Didrik von Essen 1911–1912. 

Källa: vuosaari.fi 

Nyckelord

Ärligt talat