Askis Snickeriverkstad

Är du intresserad av att arbeta med trä? Vet du inte hur och var du borde börja? I Luuppis snickeriverkstad vid Askis finns mångsidiga möjligheter till träarbete, och professionella handledare.

Vid snickeriverkstaden kan du göra nästan vad som helst av trä, från dekorationer till små möbler. Projekten kan vara av engångsnatur eller ta längre tid. Man kan komma och arbeta med projekten under Askis öppna turer.

Vid vår snickeriverkstad försöker vi genomföra arbeten som är lämpliga för olika ålders- och kunskapsnivåer:

Nybörjare börjar med att bekanta sig med grunderna och tar sig vidare till mer krävande arbeten genom att slutföra de olika skedena i snickerikörkortet.

Mer erfarna får arbeta i egen takt, men vi förväntar oss en plan över vad det är som man vill bygga.

Kom och bekanta dig med verksamheten, och fråga om det är något du undrar över. Snickeriverkstaden har skilda turer för barn i lågstadieåldern och 13–29-åringar.

Nyckelord

Ärligt talat