Ärvings grupper och klubbar

OBS! På grund av den rådande coronasituationen är vår verksamhet avbruten.

Utöver den öppna ungdomsgårdsverksamheten erbjuder vi barn och unga handledd verksamhet. Klubbarna är främst för gårdens minsta besökare, och de handleds av äldre ungdomar som genomgått hjälpledarutbildning.

Under varje säsong ordnar vi traditionellt:

  • En dansklubb
  • En kockklubb
  • En motionsklubb
  • Växlande från säsong till säsong t.ex. bollklubb eller pysselklubb

Vi uppmuntrar också våra unga att ordna verksamhet för varandra. Vi hör gärna våra besökares och deras familjers tankar om vad för slags verksamhet just det här området skulle behöva.

Nog visste du väl att:

  1. För att delta i vår verksamhet krävs det att du har ett medlemskort till Helsingfors stads ungdomstjänster.
  2. Mer om områdets hobbyer finns på Harrastushakus webbplats.

Nyckelord

Ärligt talat