Anvisning för användning av lokaler

Välkomna till vårt hus!

Vi vill ge er så bra förhandsinformation som möjligt om Gamlas ungdomsgårds tjänster och möjligheter. Om du har fler frågor efter denna anvisning kan du ta kontakt per e-post eller ringa oss om vad som helst för praktiska frågor i anknytning till er tur.

  1. Efter att du fått bekräftelsen om bokning, kontakta ungdomsgårdens personal i god tid innan din tur börjar för att komma överens om när en orientering av utrymmenas användning kan ordnas, om när och hur nycklarna kan hämtas samt för att underteckna avtalet om privat användning av utrymmet.
  2. Märk väl att avtalet enbart kan undertecknas av en person i myndig ålder, som ansvarar för användningen av utrymmet.

Om du tvingas avboka din tur, kontakta gården så snabbt som möjligt. Man kan avboka lokalen utan avgift två veckor innan turen börjar. För avbokning som sker senare än så tas en avbokningsavgift på 50 euro ut.

Lokalerna kan enbart användas vid den överenskomna tidpunkten

Kostnader som orsakats av användning under andra tider (t.ex. vaktmästarkostnader) måste ersättas. Den beviljade turen innehåller start- och slutförberedelser. Märk väl att flera olika grupper kan vara aktiva samtidigt på gården och att hyra ut hela gården för privat bruk endast är möjligt i undantagsfall. Samtidig användning av gårdens olika utrymmen innebär att de allmänna utrymmena är tillgängliga för alla.

Vår ungdomsgård har det öppna trådlösa nätet StadiNet. Ungdomsgården med gårdsområden är rusmedelsfria områden och vi följer principen för ett rökfritt Helsingfors.

Innan ni kommer till gården och under användningsturen:

  • Larmsystemen är tidsinställda, man får inte röra dem.
  • Gå igenom lokalernas säkerhetsanvisningar.
  • Märk väl att man inte får släppa in obehöriga personer i ungdomsgårdens utrymmen som inte har att göra med den egna gruppen/verksamheten. Vår gård har ingen vaktmästare och vår ytterdörr är låst, så ni får själv släppa in era kunder i huset.
  • Städa lokalerna ni använt och återställ lokalen i sin ursprungliga ordning.
  • Diska alla kärl och lägg dem på plats, avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl, och toaletterna ska vara fräscha. Städredskap finns i städskrubben.
  • Eventuella fel, trasiga saker och möbler som du hittar i utrymmena ska meddelas till ungdomsgården.
  • Kom ihåg att i slutet av er tur kvittera ert besök i ungdomsgårdens dagbok.
  • När ni lämnar gården, kontrollera först att alla lokalerna är tomma. Se också till att dörrarna (även nödutgångarna) och fönstren är låsta. Släck lamporna i alla lokaler.

Efter er användningstur

Vi hoppas att ni har fått trevliga minnen av ungdomsgården.
Om er tur är avgiftsbelagd skickar vi en faktura för användningen av lokalen inom ungefär en månad efter er tur.

Palaute

Tarkoituksenamme on palvella käyttäjiään mahdollisimman hyvin heidän tarpeidensa mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiloja ja siksi käyttäjien toiveet, tarpeet ja kokemukset ovat meille tärkeitä.

Toivomme teiltä palautetta käyttövuoronne onnistumisesta ja ideoita tilojen kehittämiseksi. Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne. Voitte lähettää palautteenne sähköpostitse tai jättää avainten luovutuksen yhteydessä.

Nyckelord

Ärligt talat