Verkstäder 

Vid verkstäderna, som ordnas på hösten, går de unga tillsammans med ungdomsledare igenom svaren på informationsinsamlingen i det egna området och gör utgående från dessa upp olika planer.

Ärligt talat