Verktyg för att främja jämlikheten förhindrar trakasserier inom spelkulturen 

En ny guide ger föräldrar och yrkesverksamma verktyg för spelfostran, som förebygger diskriminering, trakasserier och hatretorik. Genom att stödja jämlikt deltagande för alla skapar vi tillsammans en bättre spelkultur och tryggare gemenskaper för alla. Verktygen och metoderna kan användas i pedagogiskt arbete även utanför spelkulturen. 

Digitala spel som hobby har blivit en del av vardagen för nästan alla finländare. Man spelar ofta socialt på nätet med vänner eller främmande spelare.  Enligt undersökningar finns det emellertid utmaningar med jämlikheten inom spelkulturen, som avspeglar sig i de stereotypier, den hatretorik och de trakasserier som förekommer inom spelkulturen. Det är lätt att ha en svartvit syn på spel som något ”bra” eller ”dåligt” för barn eller unga, om man själv inte är bekant med spelmiljön. De utmanande fenomenen inom spelkulturen är inte enbart spelkulturens problem, utan en del av bredare samhälleliga fenomen som har med jämlikhet och självuttryck att göra. 

Projektet Non-Toxic av Helsingfors stads ungdomstjänster har tagit itu med frågor om tryggare spelverksamhet för alla och sökt byggmaterial för ett mer jämlikt pedagogiskt arbete inom spelande. Tisdagen den 29 augusti 2023 publicerar projektet ”Guide för nybörjare mot en jämlikare spelverksamhet” för alla vuxna som arbetar med unga och digitala spel. Guiden kan laddas ner på finska, svenska och engelska, också som ljudböcker.  

I guiden finns verktyg och metoder för genomförande av jämlikare spelverksamhet, som har samlats in utifrån projektets erfarenheter och forskningsdata, och som olika aktörer inom spelverksamheten använder och har konstaterats vara bra. Huvudvikten i guiden ligger på pedagogiken, spelverksamhetens bakomliggande strukturer, principerna för ett tryggare utrymme samt kommunikationsmässiga innehåll. De verktyg som publikationen erbjuder inkluderar till exempel en jämlikhetsplan, etiska riktlinjer, kontaktpersonsverksamhet för trakasserier och byggande av principer för ett tryggare utrymme. Dessutom erbjuder den tips för mer tillgänglig kommunikation och beaktande av tillgängligt spelande.  

Genom att stödja användningen av de verktyg som främjar jämlikheten på de spelplattformar som är meningsfulla och glädjande för unga strävar vi samtidigt efter att förebygga diskriminering, trakasserier och hatretorik i samhället. Om gemenskapen inte aktivt avlägsnar de saker som förhindrar deltagande, är det sannolikt att den omedvetet upprätthåller dem. Bara synlig användning av de verktyg som främjar jämlikheten har en positiv påverkan på ungdomarnas välbefinnande. 

Spotify
Youtube

Guiden är en del av projektet Non-Toxic – Icke-diskriminerande spelverksamhet, som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och Helsingfors stad. Projektets huvudsamarbetspartner är Finländska e-sportförbundet SEUL ry.  

Kontaktpersoner: 

Essi Taino, projektplanerare, Helsingfors stad, ungdomstjänster, essi.taino@hel.fi, tfn 09 310 39262 

Ärligt talat