Röstningen börjar i dag – Vallokalerna för Helsingfors val av ungdomsråd i Ode och i över hundra skolor runt om i staden 

Ett rekordstort antal kandidater från överallt i Helsingfors har ställt upp i valet av Helsingfors nya ungdomsråd. Alla unga i Helsingfors som är födda 2006–2010 kan rösta i valet. Röstningen pågår tills 24.11, och valresultatet offentliggörs 7.12. 

De unga har ställt upp som kandidater från olika håll runt om i staden vilket gör valet särskilt intressant. Valet har ett rekordstort antal kandidater: 92 unga Helsingfors ungdomstjänster 

Helsingfors ungdomsråd är ett påverkansorgan för unga som kommunallagen förutsätter och fungerar som de ungas röst vid Helsingfors beslutsfattande. Genom ungdomsrådet kan de unga i Helsingfors påverka direkt stadens verksamhet.   

”Ungdomsrådet är en länk mellan de kommunala beslutsfattarna och de unga. Företrädaren för ungdomsrådet kan främja frågor som är viktiga för den egna skolan eller det egna området direkt med stadens beslutsfattare. Ungdomsrådet påverkar också konkret frågor som gäller hela staden: bland annat USB-laddningsportar i bussarna, metrotågen och spårvagnarna, graffitiväggar samt Sommarsedeln är några exempel på vad ungdomsrådet åstadkommit under tidigare mandatperioder”, säger Katri Kairimo, områdeschef för Helsingfors ungdomstjänster.  

I år har valet har ett rekordstort antal kandidater – allt som allt 92 unga. Bland kandidaterna finns såväl nykomlingar som unga som vill kandidera för en andra mandatperiod. De unga har ställt upp som kandidater från olika håll runt om i staden vilket gör valet särskilt intressant.  

Kandidaterna presenterar sig i valkompassen som de unga har planerat 

Frågorna i valkompassen vid valet av Helsingfors ungdomsråd har planerats av de unga. Samma valpåståenden används även i Esbo och Vanda där ungdomsfullmäktigevalet förrättas samtidigt. 

”I svaren i de ungas valkompass betonas i år särskilt frågor som gäller psykisk hälsa. De unga är oroliga för tillgången till mentalvårdstjänster. Dessutom vill många kandidater göra Helsingfors till en bättre plats för de unga”, berättar Kairimo.  

Röstningen genomförs elektroniskt 6–24.11  

De unga röstar i huvudsak i skolor under skoldagen. Det finns 106 vallokaler som omfattar de flesta högstadieskolor, gymnasier och yrkesskolor. Dessutom kan man rösta varje dag i Ode kl. 17–20. Ode har öppet även på lördagar och söndagar så alla unga kan rösta vid den tidpunkt som passar dem.  

Valresultatet offentliggörs på Ungdomsgalan i Tiivistämö 7.12, och det nya ungdomsrådet inleder sin mandatperiod den 1 januari 2024.      

Ärligt talat