Helsingfors tar avstånd från den förnedrande konventsintagningstradionen

Helsingfors tar avstånd från den förnedrande konventsintagningstraditionen 

Helsingfors stad vädjar till gymnasiestuderandena att avstå från att ordna konventsintagningar som förnedrar yngre och skräpar ned omgivningen utanför lektionstid. En tidigare gymnasiestuderande minns tillbaka på sina egna tråkiga erfarenheter och polisen berättar sin syn på saken. Gymnasierna i Helsingfors ordnar många välkomstfester för nya studerande där introduktionen sker via positiva aktiviteter. 

Under årens lopp har en del av gymnasiestuderandena upptagit förstaårsstuderande i sina gemenskaper genom ritualer, som har inbegripit förnedring, underkastelse och till och med våld. Studerande i årskurs två har ordnat evenemang som kallas för konventsintagning. Konventsintagningarna har ordnats utanför lektionstid och skolans lokaler vilket har gjort det omöjligt för gymnasierna att ingripa i dem. Varken gymnasierna eller staden har någonting att göra med konventsintagningarna.  

”Vi är på inget sätt en del av den här traditionen och vi vädjar till studerandena att de inte ska delta i konventsintagningarna på sin fritid”, säger Helsingfors stads chef för den finskspråkiga gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och fria bildningen Harri Korhonen

Rutten mat och ättika i vattenpistoler 

En tidigare studerande vid ett gymnasium i Helsingfors minns tillbaka på sin konventsintagningsdag för några år sedan för att berätta för de studerande och vårdnadshavarna om vad som pågår under konventsintagningarna. Efter skoldagen samlades de unga i parken utanför sitt gymnasium. 

”Tvåorna hade armékläder på sig, treorna togakläder och ettorna riktigt dåliga kläder, för vi visste på förhand att de skulle bli förstörda. De klippte sönder våra kläder med sax, till exempel klipptes bakdelen på byxorna bort. Förnedringen började genast och den var sexuellt betonad.”  

Konventsintagningsdagen för den före detta gymnasiestuderanden fortsatte på en klippa nära Sporthallen, där rutten mat kastades på ettorna. Hen kommer ihåg att hen höll andan för att inte kräkas. 

”Det luktade så himla illa och jag mådde riktigt äckligt efteråt. Ägg, hundmat, ketchup, rutten mat blandat i hinkar…Först kastade de blöta produkter och sedan mjöl på det.” 

De unga sprutade även ättika med vattenpistoler som många fick i ögonen.  

”Jag hade precis flyttat till staden och jag hade ännu inga kompisar i skolan. Jag ville delta för att lära känna människor. Även om jag upplever mig vara social, kände jag mig ångestfylld i situationen.”  

Ettorna tvingades förflytta kondomer fyllda med ägg och hundmat från mun till mun. De äldre studerande sprutade även alkohol direkt i munnen på de yngre med vattenpistoler. 

De unga tvingades även krypa i led från Tölöviken till Narinken. Eftersom knäpartierna hade klippts bort från kläderna var det smärtsamt att krypa avståndet. På torget tvingades ettorna att skrika oanständigheter och stående på knä svära evig lydnad till de äldre studerandena.  

Grupptryck är en central faktor i konventsintagningen. Det tvingar ungdomarna att göra saker som de normalt inte skulle göra. 

”När jag gick ensam till skolan efter konventsintagningen, kände jag mig oerhört tom. Jag befann mig i överlevnadsläge, jag ville bara hem. Jag var trött och utmattad efter 4–5 timmars kontinuerlig förnedring.” 

”Alla är värdefulla”  

I konventsintagningstraditionen är det fråga om att bli upptagen som medlem i en gemenskap, en typ av ritual eller ett dop. Den behöver dock inte vara förnedrande eller skrämmande. 

”Konventsintagningen påverkar de studerandes upplevelse av sitt medlemskap i gymnasiegemenskapen. Vi vill betona att alla är värdefulla. Vi säger också till de studerande: ordna inte egna evenemang på fritiden, eftersom vi anordnar välkomstevenemang i skolorna”, säger Moa Thors, chef för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen.  

En stor del av de studerande vill inte delta i konventsintagningen. Trots det inträffade även förra hösten incidenter som behandlades efteråt – även i form av polisanmälningar.  

Polisen i Helsingfors följer årligen upp skolstarten och ungdomarnas sammankomster i stadens parker.   

”För polisen visar sig konventsintagningarna som evenemang varav en del inkluderar förnedring och nedskräpning på offentliga platser. Ibland uppstår situationer som uppfyller brottsrekvisitet för åtminstone lindrig misshandel. Om man till exempel kastar ett rått ägg från några meters avstånd mot en människas huvud, orsakar det säkerligen smärta. Det kan tolkas som misshandel eller i sin mildaste form som lindrig misshandel”, berättar kommissarie Katja Nissinen vid polisen i Helsingfors.   

Polisen kan inte förbjuda konventsintagningar, som dock alltid orsakar störningar. Nissinen anser att det är en bra sak att det ordnas gemensamma evenemang för ungdomar, men i värsta fall kan de vara farliga eller ångestfyllda för deltagarna. Ett problem är också att minderåriga intar rusmedel.  

Det har gjorts polisanmälningar om konventsintagningar i efterhand. Förra året förknippades de med egendomsbrott och under samma veckoslut har unga utsatts för rån och misshandel i parker i Helsingfors.  

”Traditionerna måste byggas upp på nytt”  

Det är viktigt att skapa gemenskap och gruppanda på evenemangen i läsårets början.   

”Det är svårt att förstå varför det måste ske genom förnedring. Dessa skulle kunna vara positiva evenemang, där man till exempel utmanar deltagarna i tävlingar. Dessa borde självklart vara evenemang med vilka polisen inte har något att göra”, betonar kommissarie Nissinen och tillägger:  

”Ibland måste traditionerna byggas upp på nytt när de blivit förlegade.”  

Hon blev även själv utsatt för konventsintagning under sin gymnasietid. Temat var slavmarknad och den studerande som ”köpte” henne klädde henne i onödigt lättklädda kläder. 

”Jag var tvungen att utföra olika uppgifter under dagen, klädd i minimala svarta klädesplagg. Detta skulle på intet sätt accepteras i dag. Jag minns inte att man genom konventsintagningen skulle ha blivit intagen i någon gemenskap. Konventsintagningen var inte rolig och det är inte en av de saker som jag gärna minns tillbaka på från gymnasiet.”  

Den före detta gymnasiestuderande som vi intervjuat deltog också själv i konventsintagningen det följande året, denna gång som äldre studerande. Det är fråga om en slags hämndspiral som måste brytas.  

”I efterhand mår man uselt över att ha deltagit i något sådant. Jag skulle vilja be de utsatta personerna om ursäkt.” 

Hen tänker även på att konventsintagningen kan vara en traumatisk upplevelse för dem som utsatts för sexuellt eller annat våld tidigare i livet. Dessutom kan många vara rädda för att händelserna dyker upp i form av foton och videoklipp i sociala medier senare.  

”Det är på riktigt jätteviktigt att betona för alla studerande att det inte är obligatoriskt att delta i konventsintagningen och man måste erbjuda ersättande verksamhet”, säger den före detta gymnasiestuderande. 

Stora människosamlingar inte önskvärda 

Unga är välkomna ut på staden och det är tillåtet att uppehålla sig i stadsrummet. 

Sammankomster i stora grupper är dock inte önskvärda: polisen har ofta i början av läsåret tvingats tömma Helsingfors parker på människor, ibland upp till 1 500 på ett och samma ställe. Stora människosamlingar orsakar farliga situationer och skador, och övervakningen av folkmassor upptar polisens resurser.  

”Någon annan kan samtidigt vara i större nöd”, konstaterar Nissinen.  

Det är viktigt att vårdnadshavarna är medvetna om att minderåriga ofta bjuds på rusmedel vid konventsintagningarna och att övertramp förekommer. Grupptrycket försätter ungdomarna i ett läge där det är svårt att tacka nej. 

Polisen betonar att det inte är tillåtet att konsumera rusmedel eller förnedra någon och i synnerhet inte att göra sig skyldig till brott vid evenemangen i anslutning till läsårsstarten. Om det uppstår avfall eller skräp ska allt genast städas upp.  

Helsingfors stad vill avslutningsvis betona att unga är välkomna att vistas och umgås överallt i staden och att läsårsstarten är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med nya människor och göra saker tillsammans. 

Ärligt talat