Naturskolor

Kom med din klass och väck intresset för att röra sig i naturen, njuta av naturupplevelser och förverkligandet av en hållbar livsstil i skolans vardag! Meriharju naturhus erbjuder helhetsbetonade, funktionella och upplevelserika miljöfostranprogram för årskurserna 4–9.

Meriharju naturhus och lägercentrum är medlem i det nationella naturskolenätverket Lyke. Utflykterna leds av yrkeskunnig och inspirerande personal. Ungdomarnas miljölokaler i Degerö erbjuder också naturskoledagar.

Äventyrshuset erbjuder gruppanpassningar. Äventyrsfostran stärker de ungas förmåga att arbeta i grupp och stöder deras deltagande och självkännedom.

Dessutom erbjuder bland annat Fallkulla husdjursgård gruppbesök där deltagarna kan lära känna husdjursgårdens verksamhet.

För grupper erbjuds också projektet 130:s strandutflykter.

Målet är att:

  1. stödja och fördjupa elevens förhållande till naturen
  2. göra det möjligt att uppleva miljökunskaperna som blivit lärda skolan i sitt eget liv
  3. stärka miljömedborgarskapet genom att erbjuda möjligheter till att påverka miljön

Dessutom har forskning visat positiva effekter på mänsklig fysiologi, humör och känslomässig reglering av att vistas och röra sig i naturen.

Om naturskoledagarna

  • På vårterminen i april–maj (ett av våra program är i februari–mars)
  • På höstterminen i september–oktober (ett av våra program är i november–december)
  • Naturskoleprogrammen erbjuds under ovanstående tider på onsdagar, torsdagar och fredagar (1–2 grupper/dag, beroende på program)
  • Naturskoleprogrammen är för årskurserna 4–9. Se närmare programspecifika målgrupper och maximala gruppstorlekar från broschyren Naturverksamhet.

Ansökan

Vi väljer klasserna på basis av ansökningarna. Vi meddelar de valda klasserna inom 1–2 veckor efter att ansökningstiden löpt ut.

Obs! Varje år kommer det fler ansökningar än det antal naturskoledagar som erbjuds. När vi tilldelar naturskoledagar strävar vi efter att:

  • anta nya grupper som inte har varit i vår naturskola tidigare (eller nyligen)
  • ta hänsyn till önskemål om program och tidpunkt, men vi kanske också erbjuder andra alternativ än det du ville ha
  • ta hänsyn till specialgruppers behov (en upplevelserik årstidsutflykt är perfekt för en mängd olika typer av grupper!)

Sök till naturskolan

Andra naturskolor:

Ärligt talat