Barn- och ungdomsaktörernas miljöresolution

De unga måste bli hörda och deras oro över klimatförändringen bör tas på allvar!

Tillsammans med de övriga barn- och ungdomsaktörerna har vi undertecknat en miljöresolution som kräver att de yngre generationerna ska ges möjlighet att delta i det miljöpolitiska beslutsfattandet.

Klimatförändringen hotar hela mänskligheten och allt liv på vår planet i den form som vi känner till. Eftersom största delen av beslutsfattarna i världen inte har lyckats visa det ledarskap som krävs inför klimatkrisen, är det barn och ungdomar som har varit mest aktiva i detta avseende. Det är i synnerhet frågan om framtiden för den unga generationen.

I Finland förnyas miljölagen, vilken definierar de allmänna, långsiktiga riktlinjerna för Finlands miljöpolitik och vilket planeringssystem som tillämpas när miljöåtgärderna bereds. De unga har i stor utsträckning bjudits in att delta i beredningen av miljölagen och de unga har verkligen använt sin röst. De ungas Agenda 2030 -grupp och FN-ungdomarna gjorde i fjol tillsammans med 50 andra ungdomsorganisationer en resolution (länk), som kräver, att miljölagen förpliktigar beslutsfattarna att lyssna till de unga. Många viktiga argument för att höra de unga har skrivits in i lagförslagets motivationer. Men ungdomsaktörernas förslag, att i själva lagtexten garantera att de unga hörs, har inte tagits i beaktande.

Barnen och ungdomarna har endast fått vaga löften om att de kommer att höras även i framtiden. Men de nuvarande beslutsfattarna kan inte ge löften för de beslutfattares del som kommer efter dem. För att detta löfte ska kunna infrias måste miljölagen entydigt förplikta till att höra barn och ungdomar.

Vi undertecknade kräver att:

1) Beslutsfattarna förpliktigar sig att höra barn och ungdomar vid det klimatpolitiska beslutsfattandet

I lagförslagets motiveringsdel och vi beredningen av det har man definierat barn och ungdomar som en central grupp, vilken måste höras i klimatfrågor. Men de nuvarande beslutsfattarna goda avsikter garanterar inte att barn och ungdomar kommer att höras även under kommande valperioder. Beslutsfattarna måste förpliktiga sig att höra barn och ungdomar både när klimatbeslut planeras och verkställs.

2) Ett klimatråd för ungdomar bildas

Förutom att barn och ungdomar hörs i stor utsträckning krävs det en grupp som representerar dem. Statsrådet bör inrätta ett oberoende klimatråd bestående av unga personer för att stöda planeringen av klimatpolitiken och beslutsfattandet som gäller den. Det måste garanteras att rådet hörs och att det har kommenteringsrättigheter. Rådet måste alltid höras när målsättningar eller mätare som hör till lagen ställs upp eller när det rapporteras om dem, samt när lagen revideras.

3) Miljölagen bör trygga barnens, ungdomarnas och de kommande generationernas rättigheter

Vi anser det vara viktigt att miljölagen främjar miljöåtgärdernas rättvishet. Vi anser att lagen också bör beakta rättvisa i generationsperspektiv. Lagen bör trygga barnens, ungdomarnas och de kommande generationernas rättigheter. För personer under 18 år är det inte möjligt att påverka den representativa demokratin och genom att rösta. Klimatförändringen äventyrar barnens rättigheter i stor utsträckning, bland annat barnens rätt till liv och utveckling, hälsa, utbildning, tillräcklig levnadsstandard och egen kultur. Barnens rättigheter gäller bara ungdomar under 18 år, men de mänskliga rättigheterna tillhör även de unga, inklusive rätt till liv, frihet och personlig trygghet samt ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Klimatkrisen hotar dessa rättigheter och andra rättigheter på ett sätt som den äldre generationen inte kommer att kunna bevittna.

Undertecknare

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi
Aseistakieltäytyjäliitto
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Changemaker
Demarinuoret
Dodo ry
Eurooppanuoret ry
EYP Finland
Fridays For Future Suomi
HYY
Ilmastolääkärit -verkosto
Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Karjalazet Nuoret Suomes
Keskustanuoret
Kokoomusopiskelijat
Kuopion ilmastonuoret
Lasten ja nuorten keskus ry
Lastenliitto ry
Luonto-Liitto ry
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Marttaliitto ry
Nuorten Agenda2030
Nuorten ilmastodelegaatit
Nyyti ry
Parasta Lapsille ry
Parecon Finland
Pelastakaa Lapset ry
Pienperheyhdistys ry
Plan ilmastotsempparit
Plan International Suomi
Plan Suomen lastenhallitus
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto
Psykologien ilmastorintama
RKP-nuoret
SOS-Lapsikylä
Suomen 4H-liitto
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen UNICEF
Suomen World Vision
Suomen yhteiskunta-alan ylioppilaat ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo)
Suomen YK-nuoret
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY)
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö, Helsingin kaupunki
WWF Nuoret

Ps. Inom kort kommer scouterna att överlämna en hälsning från hundratals ungdomar med samma budskap som i resolutionen till premiärminister Sanna Marin: De unga måste höras och deras oro över klimatförändringen tas på allvar. Ytterligare information här.

Ärligt talat