Låna utflyktsutrustning

Wempaimisto, vid Östersundoms lägercentrum, lånar ut utflykts- och campingutrustning till ungdomar under 29 år och ungdomsgrupper i Helsingfors, ungdomsorganisationer som är verksamma i Helsingfors, stadens sektorer och andra organisationer i Helsingfors. Utrustning lånas endast ut för verksamhet som sker i Finland.

En privat låntagare måste ha ett medlemskort till ungdomstjänsterna som är i kraft. Kortet kan erhållas avgiftsfritt i samband med lån. 13–28-åringar kan också ladda medlemskortet elektroniskt. För minderåriga krävs också vårdnadshavarens godkännande.

Tillbehör och utrustning lånas endast ut till ungdomsorganisationer, ungdomsgrupper, stadsförvaltning, organisationer och privatpersoner som är verksamma i Helsingfors. En privat låntagare (under 29 år) måste ha ett medlemskort till ungdomstjänsterna som är i kraft. Kortet kan erhållas avgiftsfritt i samband med lån.

Från Wempaimisto kan man låna bl.a.

 • armétält för 20 personer
 • tält
 • kamin
 • armétält för 10 personer
 • ackja
 • solladdare
 • rymdfilt
 • skidor
 • kikare
 • yxa
 • kompass
 • ryggsäck
 • och annan utrustning som behövs vid skogs- och vildmarksutflykter.

Organisationer och läroanstalter måste ha en fullmakt med ordförandens eller sekreterarens underskrift (läroanstalter: rektorns underskrift), deras kontaktuppgifter försedd med en officiell stämpel. Utrustningen är avsedd att användas av organisationer, skolor och ungdomsgrupper som är verksamma i Helsingfors.

Ta med id-kort. Privatpersoner kan låna endast för sig själva, t.ex. ett tält, en trangia osv.

Ärligt talat