Ansök om tid

En tid/tider ansöks med ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden. Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Ansökningstidtabell

  • Man kan ansöka om tider för nästa år av läger- och kurscentrumen till och med 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Man kan ansöka om dagläger i ungdomslokaler för nästa år till och med 15.9 (om datumet är en lördag eller en helg, avslutas ansökan den föregående vardagen).
  • Man ansöker om ordinare tider för ungdomslokaler till höst–vårsäsongen till och med den sista vardagen i april.

Ange noggrant när du fyller i blanketten:

  • Gruppens/föreningens fullständiga namn, ansvarsperson och eventuellt registreringsnummer/FO-nummer/personbeteckning
  • Tider som ansöks i första och andra hand samt andra eventuella lämpliga tidpunkter
  • Lokalens namn om det inte redan står i ansökan om användningstider och andra eventuella lämpliga lokaler om den lokal som ansöks i första hand är fullbokad.
  • Till vilken typ av evenemang man ansöker om en användningstid
  • Underskrift

Prislista

Användning av lokaler och tjänster indelas i avgiftsfri och avgiftsbelagd användning.

Blanketter

Man ansöker om användningstider genom att fylla i och skicka in blanketten för användningstider.

Ungdomstjänsternas övriga lokaler, föreningsmeddelande och understöd


Boka lokaler för verksamhet

Helsingfors stad har ungdomsgårdar, kurs- och lägercenter runtom i staden, till vilka unga, ungdomsgrupper och föreningar kan ansöka om användningstider till exempel för daglägerverksamhet.


Partnerenhetens föreningsmeddelande

I det elektroniska föreningsmeddelandet som ges ut fyra gånger om året berättar man för föreningar och ungdomsgrupper om understöd och andra tjänster samt om aktuellt inom ungdomstjänsterna.


Understöd till ungdomsverksamhet

Staden stöder varje år föreningar i Helsingfors för yngre ungdomar och ungdomar, föreningarnas sektioner för yngre ungdomar och ungdomar, samt ungdomsgrupper. Understödsformerna är: årliga bidrag, dvs. verksamhets-, avlönings- och lägerbidrag för lovtider samt projektbidrag som kan ansökas året runt.

Ärligt talat