Valintojen Stoori

Tervetuloa valintojen stoori -kokonaisuuden sivuille. Valintojen stoori sisältää kuudesluokkalaisille suunnattuja tunne-, turvataito- ja päihdekasvatuksen menetelmiä.

Oppitunnilla keskustellaan alkoholista, nuuskasta, valinnoista, tunteista, muiden sekä omien tunteiden tiedostamisesta ja harjoitellaan turvataitoja liittyen ennen kaikkea omiin rajoihin.

Tunne ja turvataito osuudet on tehty Väestöliiton seksuaalisuuden portaiden ikäryhmän kehitystason mukaan. Valintojen stoori -tunnilla ja jatkotyöstössä on mahdollista käsitellä myös nettikiusaamista.

Valintojen stoori -tunnin vaikuttavuus perustuu vuorovaikutteisiin menetelmiin ja toistoon.

Oppilasta johdatetaan aiheiden pariin ennen Valintojen stoori -tunnille osallistumista opettajan johdolla luokassa Hukkaputki-pelin avulla. Valintojen stoori -tunnin ohjaajat ovat lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tai alan opiskelijoita, jotka on perehdytetty menetelmään.

Tunnilla vierailun jälkeen opettaja jatkaa jatkotyöstössä keskustelua Valintojen stoori-tunnin aiheista. Menetelmäkokonaisuuden tavoitteena on virittää oppilaan omaa ajattelua ja haastaa uusiin oivalluksiin.

Menetelmä on tehty yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien nuorisopalveluiden sekä ehkäisevän päihdetyön ja Väestöliiton kanssa.

Valintojen stoori -menetelmäkokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta:

Valintojen stoorin sisältöjä ja painotuksia voi peilata perusopetussuunnitelmaan sisältötaulukko.

Opettajalla on mahdollisuus suunnitella kokonaisuus vastaamaan luokan tarpeita.

Opettaja voi vaikuttaa kokonaisuuden sisältöön

  • Opettaja voi etukäteen päättää, haluaako painottaa jotain Valintojen stoorissa olevaa aihetta luokalleen.
  • Hukkaputki-peliä pelattaessa opettaja voi tehdä lisää kysymyksiä ennalta valittuun aiheeseen liittyen.
  • Opettaja voi kertoa Valintojen stoorin yhdyshenkilölle ennen tunnille osallistumista, toivooko painotettavan jotain tiettyä aihetta. Tämä huomioidaan Valintojen stoori -tunnilla.
  • Opettaja valitsee jatkotyöstön tehtävän.

Intro ennen Valintojen stoori-tuntia luokassa (kesto 30–45 min)

Muutamaa päivää ennen tai samana päivänä ennen Valintojen stoori -tunnille osallistumista opettaja ohjeistaa oppilaat pelaamaan Nuortenlinkin Hukkaputki-peliä, joka sisältää erilaisten valintojen tekemistä. Tähän on hyvä varata oppilaille tietokoneet tai tabletit. Peliä voi pelata myös älypuhelimella.

Jos kaikille oppilaille ei ole mahdollista saada omaa välinettä pelaamiseen, niin peliä voi pelata myös pareittain. Hukkaputki -pelin linkistä löytyy pelin ohjeet opettajalle. Opettaja jakaa luokan kahteen tai kolmeen ryhmään niin, että kussakin ryhmässä on 7–10 oppilasta.

Intron ohjeet: www.nuortenlinkki.fi/peli

Opettaja voi lähettää halutessaan vanhemmille kirjeen ennen luokan osallistumista Valintojen stoori -tunnille.

Valintojen stoori-tunti (kesto 60 min)

Opettaja tuo oppilaansa Valintojen stoori -tunnille noin 5 minuuttia ennen oman tunnin alkua. Usein tunnit järjestetään lähinuorisotalolla. Tunnilla näytetään video, jonka pohjalta käydään toiminnan kautta keskustelua.

Valintojen stoori- tunnin ohjaavat lasten ja nuorten kanssa töitä tekevät alan ammattilaiset (mm. nuoriso-ohjaajat, koulukuraattorit ja -psykologit) ja opiskelijat, jotka on perehdytetty menetelmään.

Jatkotyöstö luokassa (kesto 30–45min)

Valintojen stoori -tunnin jälkeen, mielellään viikon sisällä, opettaja pitää aiheisiin liittyvän, oman valinnan mukaisen jatkotyöskentelyn oppilaille. Jatkotyöskentelyyn kuuluu aina:

  • palautteen antaminen Webropol-ohjelmassa
  • keskustelu oppilaiden kanssa Valintojen stoori -tunnista
  • vähintään yksi valinnainen tehtävä

Valinnaisia tehtäviä:

Tunnetaidot

Tunnetaitojen harjoitteluun on kolme valinnaista tehtävää. Oppilaiden kanssa voi tehdä yhden tehtävän tai kaikki tehtävät.

  1. Tunnemittari: oman tunnetilan ja sen voimakkuuden tunnistaminen
  2. Tunnesana -alias: tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen
  3. Tunne ja keho -kysely: eri tunteisiin liittyvien kehon viestien tunnistaminen

Katso tehtävän materiaalit

Turvataidot

Hullunkuriset kohtaamiset -peli:
Peliä pelataan kuten Hullunkurisia kysymyksiä ja vastauksia -peliä. Peli on tarkoitettu 5–7-luokkalaisille tukemaan keskustelua omista rajoista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Pelissä kannustetaan nuoria pohtimaan yksilön oikeutta omiin rajoihin.

Peliä ohjaavan aikuisen opastuksella voidaan johdattaa nuori miettimään sitä, miten omista rajoista voi pitää kiinni ja miten kunnioitetaan toisen omia rajoja.

Pelin ohjeet
Pelikortit

Päihteet

Smoke free -tietovisa:
Pohditaan, mitkä väitteet tupakkatuotteista ovat totta ja mitkä tarua. Jos haluat laajentaa tehtävää, voit toteuttaa Smoke free -rastiradan.

Laajemmin päihteisiin liittyen voi pitää Juteltaisko?-oppitunnin.

Tehtävän materiaalit

Nettikiusaaminen

Keskustelu nettikiusaamisesta
on erittäin tärkeää, jotta lapset oppivat tunnistamaan nettikiusaamisen, uskaltavat ja osaavat puuttua siihen sekä tietävät netinkäyttösäännöt.

Tehtävän materiaalit