1. Läheinen suhde luontoon

Myönteiset luontokokemukset kehittävät ja vahvistavat hyvää luontosuhdetta. Tällainen tunneside tukee ympäristöä kunnioittavaa asennetta, joka puolestaan on ympäristövastuullisen toiminnan kivijalka.

Monet niistä asioista, joita olemme tottuneet toteuttamaan sisätiloissa, on helppo viedä ulos luontoon. Palavereita voi toteuttaa kävelykokouksina puistossa, nuoren kanssa voi sopia henkilökohtaisen keskustelun meren rantaan ja talokokoukset voi järjestää osan vuodesta vaikka nutan pihalla tai lähimetsässä. Vihreä ympäristö rauhoittaa, kohentaa mielialaa ja avaa ajattelua positiivisempaan suuntaan. Luonto on tutkitusti myös hyvä paikka ideointiin ja aivoriihi-työskentelyyn.

Merkittävät luontokokemukset ovat syvällisimmillään kokemuksia elämästä ja olemassaolosta. Kun uppoudumme luontoon, voimme vahvistua ja voimaantua sisältäpäin sanattomien, aistien kautta syntyvien elämysten avulla. Tällaisiin kokemuksiin nuoria voi johdattaa leiri- ja retkitoiminnassa. Aina ei tarvitse matkustaa kauas, vaan luontoelämyksiä voi kokea kaupunkiluonnossakin. Olennaista on luontoon pysähtyminen ja siellä viipyminen, oltiinpa sitten vaelluksella erämaassa tai istumassa kivellä lähipuistossa.

Luonto avautuu hiljaa herkistymällä

Luonnossa tapahtuvien elämysten ja aistikokemusten kautta pyritään avaamaan yhteys omiin tunteisiin ja samalla herättämään kiinnostus luontoon. Elvyttävät luontokokemukset lisäävät toiveikkuutta ja elämänvoimaa, ja näin luovat pohjaa myös sosiaaliselle vahvistumiselle.

Luonnossa voi parhaimmillaan syntyä voimakas kokemus kuulumisesta johonkin suureen yhteiseen kokonaisuuteen, jossa itsellä on oma merkityksellinen tehtävänsä. Monissa tutkimuksissa on todettu luonnossa oleskelun lisäävän ihmisen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Jo viisi minuuttia viheraltistusta päivässä parantaa mielialaa.

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu laskee verenpainetta ja vähentää stressiä. On todettu, että 20 minuutin oleskelu luonnossa vähentää aggressiivisuutta, surullisuutta, ahdistusta ja lisää energisyyttä. Pidempi oleskelu vihreyden keskellä parantaa myös keskittymiskykyä. Luontoa on alettu yhä enenevässä määrin käyttää hoito- ja terapiatyössä.

Luonnossa pääsee irti arjesta ja suorittamisesta

Luontokokemusten voima piilee myös siinä, että niitä ei tarvitse suorittaa. Pelkkä oleminen riittää. Luonnon voidaan ajatella olevan kaikkialla, jolloin korostuu ajatus siitä, että olemme osa luontoa ja jokaisella hengityksellä yhteydessä siihen. Oivallus tästä voi olla vaikuttava.

Toisaalta voidaan ajatella, että luonto on paikka johon mennään, esimerkiksi erämaa, meren ranta tai kaupunkimetsä. Tällöin voi syntyä tunne toiseen maailmaan astumisesta. Ympärillä onkin jotain erilaista, kuin mitä normaalisti koemme, jotain ihmeellistä. Voimme kokea irtautumisen arjesta.

Luonto tekee työtä ohjaajan puolesta

Luonnonympäristö voi antaa sulkeutuneille ja ujommillekin nuorille rauhoittavan paikan yhdessäoloon, luonnossa ei tarvitse olla koko ajan liian lähekkäin tai kasvokkain. On helpompi olla oma itsensä. Elvyttävät luontokokemukset voivat muodostua nuorelle mielen turvapaikaksi, jonne voi ajatuksissaan palata ja mennä turvaan.

Nuorten ei tarvitse olla kiinnostuneita luonnosta hyötyäkseen sen hyvistä vaikutuksista. Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että aivojemme rakenteissa on mekanismi, joka tarjoaa luonnonympäristössä nopeammin myönteisen kuin kielteisen kokemuksen. Luonnossa oleskeltuamme olemme ystävällisempiä ja suhtaudumme toisiimme myönteisemmin. Tämä on ajatus, jota kannattaa testata nuorisotyössäkin.

Tehtäviä:

1. Läheinen suhde luontoon: Tunnelmointia

 • Kaupunkiluontopolku
  Kaupungissa luonto helposti katoaa näkymättömiin rakennetun ympäristön, mainoskuvien ja yleisen hälyn taakse. Moni kaupunkilainen kokee, että ollakseen luonnossa, on matkustettava pois. Monimuotoinen luonto on silti kaupungissa aivan ydinkeskustassakin. Sen havaitakseen on pysähdyttävä, kuunneltava ja katsottava keskittyneesti. Nuorten kanssa voikin lähteä yllättävälle kaupunkiluontopolulle etsimään villiä luontoa kameroiden kanssa ostoskeskuksen parkkipaikalta, rautatieaseman ympäriltä, Senaatintorilta tai Mannerheimintieltä. Tuotoksen voi esittää karttaan liitettynä näyttelynä nettisivuilla tai nuorisotalon seinällä.
 • Aistipolku 
  Lähimetsässä, puistossa tai leirillä voi toteuttaa monia aisteja herkistävän vaelluksen uppoutumalla äänimaiseman kuunteluun, keskittymällä katsomiseen, tuoksuihin ja tunnusteluun. Tällaisella elämyksellisellä luontopolulla on tärkeää olla hiljaa, viipyä tarpeeksi kauan ja antaa luonnon vaikuttaa, jotta saadaan kokemus ”toisesta maailmasta” ja luonnon elvyttävyys alkaa toimia.
 • Luontovalokuvaus 
  on helppo tapa luoda syvä suhde ympäristöön. Kuvauskohdetta etsittäessä on pakko tarkkailla ympäristöä huolellisesti ja näin mahdollistuu myös löytämisen ilo. Luontokuvausta voi harrastaa keskellä kaupunkiakin – luonto löytyy kaikkialta!
 • Käytetään seikkailupedagogisia menetelmiä ja järjestetään leirejä luonnossa
  Seikkailumenetelmiä käytetään paljon sosiaalisen vahvistamisen työssä ja kun ne toteutetaan luonnossa, luontoa kunnioittaen, yhdistyy niihin ympäristökasvatuksenkin ulottuvuuksia.  www.seikkailukasvatus.fi
 • Kerhohuone keskellä metsää
  Toteutetaan talokokous tai vertsukoulutus pihalla. Luonnossa oleminen rauhoittaa ja voi rohkaista puhumaan vaikeistakin asioista. Ujommatkin saa helpommin puhumaan rennossa ympäristössä.
 • Käytetään luonnonmateriaaleja purku- tai kuulumiskierroksilla
  Toisinaan on helpompi käyttää oksaa tai käpyä symbolina jostain tunnetilasta tai tapahtumasta, kuin kertoa suoraan ilman ”apuvälineitä” itsestä. Luonnonmateriaalit inspiroivat mielikuvitusta ja  niiden avulla voi nopeasti kuvata isoja asioita.
 • Nuorisotalon tärkeä puu
  Valitaan nuorisotalon läheisyydestä – mieluiten omalta pihalta – puu, jonka elämää aletaan seurata ja dokumentoida. Puu kertoo vuodenaikojen kierrosta, ikääntymisestä, kuolemasta, uuden elämän synnystä ja kehittymisestä. Monissa kulttuureissa ja maailman syntymyyteissä on jokin tärkeä puu, johon liittyy symbolisia merkityksiä. Kalevalan suuri tammi, salamoilta suojeleva pihlaja, taivaankantta kannatteleva maailmanpuu, joka yhdistää taivaan ja manalan ovat esimerkkejä puiden mahtavuuteen liittyvistä uskomuksista. Millaisia kokemuksia nuorilla ja ohjaajalla on puista?  Kuuluiko lapsuuden maisemaan jokin tärkeä puu? Millaisia merkityksiä nuorisotalon tärkeään puuhun voisi liittää?
 • Tehdään retkiä ja vaelluksia 
  Joskus voidaan järjestää matka Lappiin, mutta lähempääkin löytyy kiinnostavia kohteita esim. Nuuksio, Meriharju tai vaikka lähimetsä. Kaupungin Luontotietojärjestelmän kautta löytyvät Helsingin merkittävät luontokohteet, esim. lepakkopaikat, hiidenkirnut ja muinaismeren rannat.
  Luontotietojärjestelmä
  www.luontoon.fi

Avainsanat