Henkilöstölle suunnattu ympäristötoiminnan perehdytysvideo on julkaistu!

Miksi organisaatioilla kannattaa olla sertifioitu ympäristöjärjestelmä? Minkälaista tukea kaupunkiympäristön ympäristöasiantuntijalta voi saada? Miten nuoriso-ohjaaja voi tukea nuorten osallisuutta ja aktivismia? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saadaan videolla vastaus.  

Videoprojektiin lähdettiin, sillä nykyisessä nuorisopalveluiden ympäristöohjelmassa yhtenä tavoitteena on jatkaa henkilöstön ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisäämistä. Nuorisopalvelut ovat olleet Ekokompassi-sertifioitu palvelu syksystä 2021. Ekokompassin avulla on sitouduttu jatkuvaan kehittämiseen sekä kyetty jalkauttamaan ympäristöohjelman toimenpiteitä nuorisotyöyksiköiden arkeen. 

Ympäristövastuullisuuden tulee olla luonnollinen osa organisaation viestintää, kuten muitakin toimintoja. Tämän vuoksi vastuullisuus nousi yhdeksi teemaksi, paitsi viestinnän, myös hankintojen osalta. Konkreettinen ympäristötyö ja siitä viestiminen parantaa yritysprofiilia ja ympäristövastuullisuus lisää myös työtyytyväisyyttä. 

”Video on yksi toimenpide, jolla pystymme lisäämään henkilöstön ymmärrystä kestävästä kehityksestä. Liian usein perehdytykseen jää liian vähän aikaa. Tämä video tulee osaksi perehdytysjärjestelmämme videoita, ja näin ollen perehdytyksestä saadaan laadukkaampaa”, kertoo ympäristötoiminnan koordinaattori Annina Wallinsalo. Video löytyy Helsinki-kanavan lisäksi Nuorten Helsingin YouTube kanavalta. 

Henkilöstön perehdytysvideo ympäristötoiminnasta

Henkilöstölle suunnatussa perehdytysvideossa saat lisätietoa siitä, miten ympäristötoimintaa ja kestävää kehitystä edistetään nuorisopalveluissa. Kesto 25min.

Tavoitteena kunnioitus luontoa kohtaan

Nuorten ympäristötoiminnan tavoitteena on globaali luontoa kunnioittava asenne, joka kehittyy henkilökohtaisten ja merkityksellisten luontokokemusten, toiminnan ja tiedostamisen myötä.  

Ympäristölupauksessa haluttiinkin ennen kaikkea korostaa sitä, että ympäristötoiminnan tulee olla kokemusten, elämysten ja pohdinnan mahdollistamista nuorille. Toimintaa toteutetaan vahvistamalla nuorten toimintamahdollisuuksia sekä ääntä yhteiskunnassa, nuoren suhdetta toisiin nuoriin, lähiympäristöön ja luontoon.

On tärkeää tukea nuoria heidän kasvussaan ympäristökansalaisuuteen ja nuorisotyön tehtävä onkin muun muassa edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä kestävää kehitystä. 

Avainsanat