Mitä kuuluu helsinkiläisille nuorille -webinaari 1.3.2022

Webinaarin Mitä kuuluu helsinkiläisille nuorille? -tallenteessa, asiantuntijoiden puheenvuoroissa, kerrotaan helsinkiläisten nuorten arjesta ja Helsingissä esiintyvistä ilmiöistä nuorten keskuudessa. Tallenteen kesto on n. 1h 15min.

Webinaarin asiantuntijat

Suvi Määttä (VTT, LitM) toimii tutkijana Helsingin kaupungilla kaupunkitietoyksikössä. Suvin asiantuntemusalaa ovat helsinkiläislasten ja -nuorten hyvinvointi ja terveys. Esityksessä Suvi luo yleiskuvan helsinkiläisnuorten hyvinvoinnista eli hän kertoo tarkemmin esimerkiksi nuorten elintavoista, päihteiden käytöstä, sosiaalisista suhteista, mielen hyvinvoinnista ja turvallisuuden kokemuksesta. Esitys pohjautuu varsinkin Kouluterveyskyselyn tuloksiin Helsingin osalta. (kohdasta 0:01:15)

Nuorten Exit ennaltaehkäisee nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua ja tarjoaa 13-29-vuotiaille tietoa ja tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin. Webinaarissa Nuorten Exitin suunnittelija Netta Puustinen puhuu seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja sen puheeksi ottamisesta ennaltaehkäisyn näkökulmasta. http://nuortenexit.fi (kohdasta 0:22:30)

Vanhempi konstaapeli Elina Holopainen – Poliisin ennalta estävän toiminnan tavoitteena on mm. kaupunkilaisten turvallisuuden parantaminen, rikosten ennalta estäminen ja niiden vähentäminen sekä nuorten rikosoirehdintaan puuttuminen. Tähän pyrimme pääsemään yhteistyöllä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Elina kertoo webinaarissa nuorten ja poliisin näkökulmasta keskeisistä ilmiöstä Helsingissä. (kohdasta 0:42:40)

Timo Kontio kertoo Nuorten jalkautuvan ja etsivän työn näkökulmasta helsinkiläisten nuorten kuulumisia. (kohdasta 1:02:20)