Nuorisopalveluiden ympäristölupaus

Nuorisopalvelun ympäristöohjelman päätavoitteet kaudelle 2023 – 2025

  • Viestintä
  • Vaikuttaminen
  • Vastuulliset hankinnat
  • Ympäristötoiminta

Nuorisopalveluiden ympäristölupaus

  • Mahdollistamme nuorten omaehtoista toimintaa ympäristön puolesta heidän itsensä haluamallaan tavalla. Tuemme nuoria kasvussa ympäristökansalaisuuteen ja lisäämme heidän mahdollisuuksiaan nauttia luonnosta ja vahvistaa luontoyhteyttään. ​
  • Etsimme yhdessä keinoja lievittää ympäristö- ja ilmastoahdistusta. Edistämme aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä kestävää kehitystä.
  • Kestävä kehitys ohjaa kaikkea toimintaamme ja viestimme siitä sidosryhmillemme.
  • Jatkamme henkilöstömme ympäristötietoisuuden- ja osaamisen lisäämistä.
  • Kehitämme vastuullisia ostoprosesseja, varmistamme kestävien materiaalien käytön ja lisäämme materiaalien kiertoa toiminnassamme.
  • Luonnon hyvinvointi on yksi toimintamme lähtökohdista ja vähennämme toiminnastamme syntyvää ilmastokuormaa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä, vähentämällä nykyistä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja vahvistamalla ilmastoystävällisiä ruokavalintoja toiminnoissamme. ​

Yhteystiedot:
Annina Wallinsalo / Ani
annina.wallinsalo@hel.fi
puh. (09) 310 78027