Lägercentrum

Turer ansöks genom Ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som fastställts av ungdomsnämnden. Vid utdelning av användningstider har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Ansöker om skift

Användningsturer till lokalerna delas i första hand ut till helsingforsiska ungdomsgrupper och -organisationer, för vilka användningen av lokalerna är avgiftsfri.

Du kan boka lokaler vid följande verksamhetsställen:

Dessutom har Helsingfors stad ungdomsgårdar och andra lokaler runt om i staden varifrån organisationer och grupper kan söka skift, till exempel för daglägerverksamhet.

Ärligt talat