Lägercentrum

Ansökan om turer sker med ungdomstjänsternas blanketter. För lokalerna tillämpas hyror som godkänts av ungdomsnämnden. Vid utdelningen av användningsturer har ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper i Helsingfors förtur, och för dem är turerna avgiftsfria.

Ansökan om turer

Turerna ges i första hand till Helsingfors ungdomsgrupper, ungdomsorganisationer och grupper av skolelever, och för dem är användningen av våra lokaler avgiftsfri.

Du kan boka lokaler vid följande verksamhetsställen:

Dessutom har Helsingfors stad ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom i staden. Föreningar och grupper kan ansöka om användningsturer för dem för till exempel daglägerverksamhet.

Mer information:
Bokning av ungdomsgårdar och lägercentrum | Helsingfors stad

Ärligt talat