Tunnetko lasten ja nuorten oikeudet?

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, myös jokaiselle lapselle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat.

Mitä YK:n lapsen oikeuksien sopimus tarkoittaa? Yhdistyneet kansakunnat (YK) on tehnyt sopimuksen lasten oikeuksista vuonna 1989. Suomessa yleissopimus tuli voimaan vuonna 1991. Sopimuksessa on yhteensä 54 kohtaa. Ne ovat asioita, joista valtion ja kuntien päättäjien sekä kaikkien aikuisten pitää huolehtia.

Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia

Lapsen tai hänen vanhempansa ikä, ihonväri, kieli, omaisuus, uskonto, vamma tai sairaus ei vaikuta lapsen oikeuksiin. Ketään ei saa syrjiä tai kiusata.

Lapsella on oikeus hyvään elämään

Lapsi saa olla oma itsensä. Aikuisten pitää tukea lasten mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä rauhassa ja omaan tahtiinsa.

Lapsen näkemykset

Aikuisten pitää kysyä ja kuunnella lapsen mielipiteitä ja ottaa ne tosissaan. Lapsille täytyy antaa mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeensa.

Lapsen etu

Lapsen etu pitää asettaa ensisijaiseksi, kun tehdään lapsia koskevia päätöksiä. Vanhempien ja viranomaisten täytyy aina miettiä, miten heidän päätöksensä vaikuttavat lapsiin. Aikuisten pitää hakea ratkaisuja, jotka ovat lasten parhaaksi. Lapsille pitää perustella päätökset ymmärrettävästi.

Lue lisää lapsen oikeuksista lapsiasiavaltuutetun Tunnetko lapsen oikeudet? -esitteestä.

Avainsanat