Kansalaistottelemattomuus ja kansalaisaktiivisuus nuorisotyössä

Nuorten kansalaisaktiivisuuden edistäminen on nuoriso-ohjaajien yksi tärkeimmistä työtehtävistä. Tämän jutun kirjoittaja, Ogelin nuoriso-ohjaaja Esa, on vakavan, ajatuksia ja tunteita herättävän aiheen ääressä.

Tätä kirjoittaessa itseäni jännittää hieman… mietin päivätyön sääntöjä, nuoriso-ohjaajan arvoja… ja suur-perheellisenä isänä mietityttää myös saanko kuraa niskaani. Olen kuitenkin jutellut lähiesihenkilöni kanssa useasti tästä aiheesta, ja aihe on todettu tärkeäksi.

Nuorten kansalaisaktiivisuuden edistäminen on nuoriso-ohjaajien yksi tärkeimmistä työtehtävistä, joka on kirjattu myös Helsingin kaupungin nuorisotyön perussuunnitelmaan https://julkaisut.hel.fi/fi/julkaisut/nups-helsingin-nuorisotyon-perussuunnitelma. Nuorisotyössä kansalaisaktiivisuus näkyy parhaiten Nuorten budjetissa, jota työstetään vuosittain tiedonkeruilla, työpajoilla, äänestyksillä, neuvotteluilla ja päätöksillä. Tästä pääset tutustumaan nuorten budjettiin, https://nuortenbudjetti.hel.fi/.

Toinen tärkeä ja vakiintunut kansalaisaktiivisuuden muoto nuorisotyössä on Nuorisoneuvosto, joka valitaan vaaleilla joka toinen vuosi, kuten nyt tänä vuonna 2023. Nuorisoneuvosto on vaaleilla valittava kolmenkymmenen 13–17-vuotiaan helsinkiläisnuoren vaikuttajaryhmä, joka huolehtii siitä, että nuoria kuunnellaan Helsingin päätöksenteossa sekä kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. Pääset tästä tutustumaan nuorisoneuvostoon lisää https://nuorten.hel.fi/osallistu-ja-vaikuta/helsingin-nuorisoneuvosto/

Kolmanneksi suureksi nuorisotyön kansalaisvaikuttamisen kohteeksi haluan nostaa tässä Priden erilaisine kulkueineen, pajatoimintoineen, musiikkitapahtumineen, jota Helsingin kaupungilla tukee IrisHelsinki ja nuorisotaloilla järjestettävä sateenkaari-illat. Nuorten Pride -viikkoa juhlistetaan koko viikko nuorten Pride Housessa Vallilassa. Tästä pääset tutustumaan IrisHelsinkiin https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/harrastuksia/sateenkaareva/irishelsinki/

Mika Ruusunen

Kansalaisaktiivisuus voi olla paljon muutakin kuin edellä mainitut nuorisotyölliset toiminnot. Kansalaisten ja nuorten aktiivisuudella on rakennettu nuorisotyön peruspohja ja jotkut legendaarisimmista nuorisotaloista on saanut alkunsa nuorten kansalaisaktiivisuudella ja kansalaistottelemattomuudella. Esimerkkeinä Harjun nuorisotalo jossa on studiotoimintaa https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/harrastuksia/musiikkitoiminta/hum/studiot/hum_harju/ , Oranssi ry:n toiminta https://oranssi.net/, Squat Kumma https://en.squat.net/tag/kumma/ ja Squat Makamik https://makamik.wordpress.com/about/.

Mikä on kansalaisaktiivisuuden ja kansalaistottelemattomuuden ero

Kansalaisaktiivisuus on vaikuttamista ja toimimista yhteiseksi hyväksi, sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista ja osallistumista niiden hoitamiseen. Kansalaisaktiivisuus voi olla vaikka helpommillaan ja mukavimmillaan lastenvaunujen auttamista raitiovaunuun tai naapurin lasten hoitamista. Kansalaisaktiivisuus voi tarkoittaa esimerkiksi ympäristöasioiden ajamista, globalisaation vastustamista ja lähiökirjaston puolustamista. Toisaalta aktiivista kansalaisuutta voi ilmentää myös työttömien järjestötoiminta, perinteinen rauhantyö tai ihmisoikeusaktivismi. Tutustu kansalaisaktiivisuuteen täällä: https://kansalaisyhteiskunta.fi/tietopankki/mita-tarkoitetaan-aktiivisella-kansalaisuudella/

Kansalaistottelemattomuus on rauhanomaisen poliittisen protestin muoto, jossa kieltäydytään noudattamasta lakia tai aktiivisesti rikotaan sitä tavoitteena korjata koettu epäoikeudenmukaisuus. Kansalaistottelemattomuus on väkivallatonta suoraa toimintaa. Kansalaistottelemattomuus on pyrkimystä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen julkisesti ja keskustelevaan sävyyn. Kansalaistottelemattomuuden kohteena voi olla julkinen valta tai yksityisen sektorin toimija, kuten yritys. Kansalaistottelemattomuudessa ei pyritä kyseenalaistamaan lakia yleensä, vaan siinä vastustetaan vain jotain tiettyä lakia tai asiaa. Yhden näkökulman mukaan kansalaistottelemattomuuteen ei kuulu lainkaan väkivaltaa. Lue lisää kansalaistottelemattomuudesta https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansalaistottelemattomuus

Kansalaisaktiivisuus on siis lainpuitteissa tapahtuvaa toimintaa, joka jyrkimmillään hipoo kansalaistottelemattomuutta ja lakien rikkomista. Kansalaistottelemattomuus puolestaan on ns harmaalla rajalla tapahtuvaa toimintaa, jossa rikotaan lain jotain osaa tai kieltäydytään noudattamatta lakia ja jyrkimmillään on lain rikkomista.

Mikä sai nuoriso-ohjaajan pohtimaan tällaista aihetta

Edellisen hallituksen aikana alkoi kovasti nousta yhteiskunnallinen negatiivissävytteinenkin keskustelu mm valtion velkaantumisesta, maahanmuutosta ja korona-ajan toimenpiteistä julkisilla sosiaalisen median alustoilla kuten Facebook, Instagram, TikTok ja X, erilaisista keskustelufoorumeista ja medioiden sivustoista puhumattakaan. Näiden nimiä en halua nostaa tässä koska en halua tuoda erillisiä yhteisöjä ja yrityksiä esille. Keskustelun taso on ollut pitkään ja varsinkin covid lock downien jälkeen etäistä, kasvotonta, aggressiivista ja pahimmillaan jopa väkivaltaista. alustojen ylläpidon on vaikea puuttua keskustelun tasoon tai he eivät ole halunnet puuttua siihen. Poliisi ja muut viranomaistahot työstävät internetissä tapahtuvia asioita nykyään enemmän ja enemmän ja heillä onkin resursoitu työtehtäviä näiden asioiden ratkomiseksi ja heillä on matalankynnyksen työkalut kansalaisia varten.

Keväällä 2023 eduskuntavaalien jälkeen asiat muuttuivat sellaisiksi, joita perheet, monet keskituloiset, pienyrittäjät, pienituloiset, vähävaraiset, lapsiperheet, eläkeläiset, sairaat, vammaispalveluiden asiakkaat, vanhukset, aikuiset, nuoret ja lapset pelkäsivät. Jokaisella hallituspuolueella oli hienot vaaliteemat ja lupaukset, mutta median mukaan he ovat pettäneet äänestäjilleen antamat lupaukset heti alkumetreillä noin puolessa vuodessa. Hallituksen epävakaus ja ristiriitainen informaatio sekä jatkuvat epäasiallisuudet, aggressiivinen käytös ja kirjoitukset ovat saaneet kansalaiset epävarmoiksi ja ns. varpailleen. Hallituksen toimet ovat myös korostuneesti ajanut yhteiskuntaamme kahtia jakoon, rikkaisiin ja köyhiin, aiheuttaen sekasortoa, syrjintää, eriarvoisuutta ja rasismia. Syksyn aikana on järjestetty suuria mielenosoituksia, tehty tempauksia ja toimenpiteitä sekö ulosmarsseja työpaikoilta ja kouluista, Kouluja on vallattu ympäri maata ja konsertteja järjestetty protestiksi hallituksen toimia vastaan.

Kansalaisaktiivisuus on osa nuorisotyötä

Kuten alussa mainitsin, kansalaisaktiivisuus on osa nuorisotyötä. Nuorisotyötä on myös mm. syrjinnän, eriarvoisuuden ja rasismin ehkäisy, jota nykyisen hallituksemme toiminta edustaa ja edesauttaa. Nuorisotyössä olemme tukeneet nuoria kouluvaltauksissa ja niihin liittyvissä tapahtumissa. Olemme keskustelleet avoimessa nuorisotyössä hallituksen toimista ja niiden aiheuttamasta epätoivosta ja ahdistuksesta, joita ovat mm. koulutuksesta, sosiaalietuuksista, sairastamisesta leikkaaminen, mielenilmaisun- ja lakko-oikeuden vaikeuttaminen.

Esille on vahvasti tullut mihin kaikkeen hallituksen toimet vaikuttavat negatiivisesti ja mitä me työssämme voimme tehdä sen eteen, jotta nuorisotyön arvot ja normit toteutuvat. Olemme keskustelleet ammattiliittoon ja yhdistykseen liittymisestä sosiaalisen-, oikeudellisen- ja toimeentuloturvan takaamiseksi. Työntekijä ja esihenkilö tasolla olemme keskustelleet nuorten osallisuudesta ammatti- liittojen ja yhdistyksen mielenilmauksiin, ulosmarsseihin ja muihin tapahtumiin. Keskustelu yhteiskunnallisesta tilanteesta ja työtaistelutoimet ovat kuitenkin aiheellista koska ammattiliitot ovat kiristämässä kovasti otettaan hallituksen toimia vastaan. Keskustelua on tietenkin herättänyt miten ja mihin työssämme pystymme toteuttamaan kansalaisaktiivisuutta ja kansalaistottelemattomuutta, eettisesti, yhdenvertaisesti ja työmme arvoja ja normeja toteuttaen.

Muista ilmoitus

Tärkein ohjennuora kansalaisaktiivisuuden toteuttamiselle, varsinkin mielenosoituksia järjestäessä, että tekee poliisille ilmoituksen. Ilmoituksen voi tehdä poliisin nettisivuilla. Ohjeet löytyvät täältä https://poliisi.fi/yleiset-kokoukset-ja-mielenosoitukset,

Jos hallitus ei kaadu tai peru suunniteltuja toimienpiteitä, vuosista 2024-2027 tulee vaikeita aikoja yhteiskunnallisesti, mutta yhtenäisellä yhteisöllisellä yhteistyöllä me jokainen jaksamme tukea toinen toistamme paremman tulevaisuuden eteen.

Jos mielenkiintosi on herännyt mielenilmaisua, kansalaisaktiivisuutta ja kansalaistottelemattomuuttakin kohtaan, siitä voi keskustella nuoriso-ohjaajien kanssa, nuorisotalolla, puhelimessa, somessa tai esim. whats appissa. Muistetaan, että rakentavassa ja hyvässä ilmapiirissä käytävä vuorovaikutus on aina hyvä asia, tuo positiivista ilmapiiriä ja hyvää yhteishenkeä.

1.2. oli SAK #STOPnyt mielenosoitus Senaatintorilla johon myös nuoret olivat tervetulleita ohjaajien kanssa. Tässä tieto STOPnyt mielenosoituksesta https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/sak-ja-sttk-kutsuvat-mielenosoitukseen-hallituksen-heikennyksia-vastaan. Tässä on myös SAK #painavasyy liittotoimista hallituksen mittavia heikennyksiä vastaan https://www.sak.fi/ajankohtaista/painava-syy/liittotoimet

Lisätiedot: Esa Suominen, esa.suominen(at)hel.fi

Kirjoittaja on käyttänyt mm. näitä lähteitä: Harju 2003, Lahti ja Nurmi 2002, Lawson 2001

Artikkeliin liittyvät nuorisotalot

Avainsanat