Ilokaasun päihdekäyttöön liittyy vakavia riskejä


Ilokaasu aiheuttaa hengitettynä hyvänolontunnetta ja sekavan olotilan, jossa ajan ja paikan taju hämärtyvät. Koska vaikutus kestää lyhyen aikaa, käyttäjät ottavat usein monta annosta peräkkäin, mikä lisää tajunnan menetyksen ja tapaturmien riskiä. Pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään vähän, mutta ilokaasun käyttö voi aiheuttaa B12-vitamiinin puutetta ja hermostovaurioita.

Ilokaasu eli typen oksidi on väritön, mauton ja lähes hajuton kaasu, mikä hengitettynä aiheuttaa käyttäjälleen euforisen ja sekavan olotilan, jossa ajan ja paikan taju hämärtyy. Ilokaasun päihdyttävä vaikutus kestää lyhyen aikaa, noin pari minuuttia aineen haihduttua keuhkoista. Lääkekäytössä ilokaasuun lisätään aina happea, kun taas päihtymistarkoitukseen käytetään pelkkää kaasua.

Lyhyen vaikutusajan vuoksi käyttäjät ottavat usein monta annosta peräkkäin, jolloin riski tajunnan menetykselle ja tapaturmille kasvaa, kun ilokaasu syrjäyttää hapen verenkierrossa. Sekakäytössä, kuten alkoholin kanssa, kasvaa riski hengityksen lamaantumiseen tai oksenteluun, joka lisää tukehtumisen vaaraa.

Ilokaasun väärinkäytön tyypillisiä oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, huimaus, hengitystieärsytys, päänsärky, sekavuus, pyörtyminen, kiihtyneisyys, kouristelu, tajuttomuus tai sydämen rytmihäiriöt. Ilokaasua päihteenä käyttänyt on altis kaatumaan ja loukkaamaan itsensä samalla.

Ilokaasun pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään tutkimusten perusteella, että ilokaasun käyttö aiheuttaa B12 vitamiinin vajetta, mistä voi seurata hermostovaurioita. Runsaalla ja pitkäaikaisella käytöllä on vaikutuksia luuytimeen ja ääreishermostoon, jolloin oireina voi olla raajojen pistelyä, tunnottomuutta ja kävelyn epävarmuutta. Ilokaasun käyttöön voi kehittyä riippuvuus.

Mikäli oma tai kaverin päihteiden käyttö huolettaa, puhu rohkeasti asiasta luotettavan aikuisen, kuten nuoriso-ohjaajan, opettajan tai terveydenhoitajan kanssa.

Avainsanat