Joulukuu: Pohdintoja ja arviointia

Joulukuussa arvioidaan mennyttä vuotta. Mitä tuli tehtyä ja miten? Missä onnistuttiin ja missä pitäisi onnistua vielä paremmin ensi vuonna?

Arviointi

Joulukuussa ekotukihenkilölle tulee sähköpostissa ekokysely joko nuorisopalveluista tai kaupungin ekotukikoordinaattorilta. On aika pohtia, missä on vuoden aikana onnistuttu ja toisaalta mihin pitäisi tulevana vuonna kiinnittää enemmän huomiota.

Ympäristöystävällisen elämäntavan vahvistumista toimipaikassa tukee parhaiten se, että arviointi tehdään koko työyhteisön voimin. Tulevan vuoden tavoitteiden asettaminenkin on hedelmällisintä tehdä yhdessä.

Ottakaa esiin tammikuussa muotoilemanne arvio toimipaikkanne ekologisuudesta. Miltä nyt näyttää? Onko ekoloikkanne ollut pitkä, keskinkertainen vai lyhyt? Oletteko tyytyväisiä? Käykää läpi vuosikalenterin teemoja ja keskustelkaa siitä, miten olette onnistuneet valitsemissanne tehtävissä. Jäikö jotain tekemättä? Ei hätää, sen voi tehdä ensi vuonna!

Linkit, lähteet ja tapahtumat

Avainsanat