Moottorihallien säännöt

 • Halleja voivat käyttää alle 23-vuotiaat pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asuvat nuoret. Merkiksi käyttöoikeudesta myönnetään jäsenkortti.
 • Halleissa voidaan korjata nuorten ja heidän perheenjäseniensä ajoneuvoja. Nuoren tulee osallistua korjaustoimintaan.
 • Suuria remontteja kuten esimerkiksi kannen, jakopään, vaihteiston ja kytkimen korjauksia voi tehdä mopoihin, mutta ei autoihin.
 • Ajoneuvon tulee olla rekisteröity Suomessa ja omistusoikeus on pystyttävä osoittamaan.
 • Meillä ei saa muuttaa ajoneuvoa liikennekelvottomaksi. Tämä sisältää mopojen osalta virityksen ja autojen osalta mm. katalysaattoreiden irrottamisen.
 • Ajoneuvoja ei voi jättää hallille säilytykseen kuin poikkeustapauksissa. Asiasta on aina sovittava henkilökunnan kanssa.
 • Piha-alueelle jätetyt ajoneuvot siirretään kaupungin toimesta pois, mikäli omistaja ei ole noutanut niitä sovittuun määräaikaan mennessä.
 • Korjaustöiden tekeminen pihalla on kielletty.
 • Ajoneuvoa voi pestä vain siihen osoitetuilla paikoilla. Tattarisuon ja Pitäjänmäen moottorihalleilla voi pestä mopoja ja autoja.
 • Hallin käyttäjä sitoutuu noudattamaan siisteydestä, yleisestä järjestyksestä ja työturvallisuudesta annettuja neuvoja. Henkilökunnalla on oikeus keskeyttää vaaralliseksi katsomansa työ.
 • Varsinkin tulitöiden suorittamisesta on aina sovittava erikseen henkilökunnan kanssa.
 • Tulityöt lopetetaan puolta tuntia ennen hallin sulkeutumista.
 • Päihteiden käyttö hallissa ja siihen liittyvillä alueilla on kielletty.

Meillä kohdellaan toisia kunnioittavasti ja ystävällisesti.