Yleisinfo ja aikataulut

Nuorten budjetissa nuoret pääsevät vaikuttamaan kaupungin nuorisopalveluiden budjettiin. Vuoden aikana ideoita kerätään ja jalostetaan alueittain ja useassa vaiheessa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus olla mukana. Nuortenbudjetti etenee vuosittain neljässä vaiheessa: tiedonkeruu, työpajat, äänestys ja neuvottelut.

Lisätietoja Viikin nuorisotyöalueen nuorten budjetista antavat
Noora Parkkonen noora.parkkonen@hel.fi 0403528865 ja
Jasmin Takkula jasmin.takkula@hel.fi 040 486 6792

Nuorten budjetin vaiheet

1. Tiedonkeruu 
Nuorten budjetti alkaa joka kevät tiedonkeruulla. Tiedonkeruussa nuoret joka puolelta Helsinkiä pääsevät kertomaan ajankohtaisista toiveistaan, huolistaan ja ideoista. Tiedonkeruuseen osallistutaan yleensä koulupäivän aikana. 

2. Työpajat 
Syksyllä järjestettävissä työpajoissa nuoret käyvät nuoriso-ohjaajien kanssa läpi oman alueensa tiedonkeruun vastauksia, ja tekevät niiden pohjalta erilaisia suunnitelmia. Suunnitelmat voivat olla luonteeltaan joko käytännön toimenpide-ehdotuksia tai aloitteita.

3. Äänestys 
Lokakuussa kaikki 12-17 -vuotiaat saavat äänestää työpajoissa kehitetyistä suunnitelmista mieleisiään. Äänestystilaisuudet ovat yleensä osa koulupäivää. Äänestäminen tapahtuu nuortenbudjetti.hel.fi -sivustolla.

4. Neuvottelut 
Neuvotteluissa vahvistetaan kunkin alueen äänestystulos ja päätetään, miten eniten ääniä saaneita suunnitelmia lähdetään edistämään. Alle 3000 euron suunnitelmat voidaan neuvotteluissa päättää toteutettavaksi nuorisotyöyksikön omasta budjetista. Kalliimmille suunnitelmille voidaan hakea rahoitusta 150 000 euron nuorten budjetti –rahasta.

Mikäli suunnitelmaa ei voi toteuttaa nuorisopalveluiden toimintana, voidaan neuvotteluissa päättää, että suunnitelmasta tehdään yhdessä nuorten kanssa aloite nuorten aloitejärjestelmään (Ulkoinen linkki).  Idea voidaan myös päättää viedä koko Helsingin yhteiseen osallistuvaan budjetointiin OmaStadiin (Ulkoinen linkki)

5. Toteutus 
Ne ehdotukset, jotka neuvotteluissa on päätetty toteuttaa, toteutetaan seuraavan vuoden aikana.

Artikkeliin liittyvät nuorisotalot

Avainsanat