MakeSomeNoise toimintaa pilotoitiin valtakunnallisesti – “juuri tällaista dialogia kaivataan”.

MakeSomeNoise toimintaa pilotoitiin useilla paikkakunnilla vuoden 2021 ja kevään 2022 aikana. Pilotit olivat osa oikeusministeriön koordinoimaa Yhdessä Yhdenvertaisuuden Puolesta- hanketta. Toimintaan perehdytettiin eri toimijoita yhdeksällä eri paikkakunnalla: Lappeenrannassa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kemissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Vaasassa.

Paikallisten toimijoiden kanssa etsittiin eri taustoista tulevia nuoria paikallisiin MakeSomeNoise ryhmiin. Nuoret saivat mentorointia kokeneilta MakeSomeNoise toiminnassa mukana olleilta ja toimintaa kehittäneiltä nuorilta sekä ammattilaisen pitämän viestintäkoulutuksen. Koulutuksia nuorille järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla yhteensä 15 ja niissä oli 141 osallistujaa. Koulutukset ja mentorointi antoivat nuorille valmiuksia esiintymiseen, oman tarinan kertomiseen ja ne tähtäsivät dialogiseminaariin, jossa nuoret pääsivät puhumaan heille tärkeistä asioista oman alueen päättäjille.

MakeSomeNoise seminaareissa nuoret pitivät puheen haluamastaan aiheesta paikallisille päättäjille. Seminaareihin osallistui paikallisia päättäjiä kaupunginjohtajista kuntapoliitikkoihin ja kansanedustajaan. Myös koulut sekä järjestöt olivat hyvin edustettuina seminaareissa. Seminaarit järjestettiin kevään 2022 aikana paikan päällä kaupungintaloilla Helsingissä ja Jyväskylässä, pääkirjastolla Turussa ja Jomoni ry:n tiloissa Joensuussa. Vaasan seminaari järjestettiin ainoastaan etänä. Osallistujia niissä oli yhteensä 127. Kokoontumisrajoitusten vaihtelu aiheutti haasteita järjestelyihin joten kaikki tilaisuudet eivät olleet kovin suuria. Tämä toisaalta paransi dialogia ja keskustelu oli erittäin hyvää.

Palaute tilaisuuksista oli erittäin positiivista. Päättäjät olivat kiitollisia, vaikuttuneita ja liikuttuneitakin nuorten puheista ja nuoret kokivat tulleensa kuulluksi ja kohdelluksi tasavertaisena ja että heidän kokemuksensa nähtiin merkityksellisenä. Puheiden aiheet vaihtelivat yhteiskunnallisista asioita erittäin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Palaute päättäjiltä sekä nuorilta olikin “juuri tällaista dialogia tarvitaan lisää”.

Hyvien paikallisten yhteistyötahojen lisäksi ratkaisevan tärkeässä roolissa olivat MakeSomeNoise toiminnassa alusta alkaen mukana olleet nuoret toimiessaan uusien ryhmien mentoreina. He osallistuivat mm. mentoroimalla ja kouluttamalla alueellisia nuorten ryhmiä, juontamalla dialogiseminaareja sekä houkuttelemalla uusia nuoria mukaan.

Oikeusministeriön 15.6.2022 julkaisema raportti: “Korjataan maahanmuuttaneiden ja monikielisten suomalaisten demokratiavaje” kertoo yhteiskunnallisen vaikuttamisen esteistä sekä esittelee ratkaisuja niiden purkamiseksi. Raportti nostaa MakeSomeNoise toiminnan esimerkkinä hyvistä käytännöistä nuorten vaikuttamisrohkeuden kasvattamiseksi ja valmiuksien vahvistamiseksi jota tulee jatkaa ja valtakunnallistaa. Raportti nostaa esiin MakeSomeNoise toiminnan lähestymistavan tuoda yhteiskunnalliset vaikuttajat kuuntelemaan nuoria ja työryhmä piti toiminnan lähestymistapaa onnistuneena. Tutustu raporttiin ja toimenpide suosituksiin täällä: https://valtioneuvosto.fi/-/1410853/raportti-maahanmuuttaneiden-ja-monikielisten-suomalaisten-demokratiavaje-on-korjattava

Yhteistyössä valtakunnallisissa piloteissa olivat Eiran aikuislukio (Helsinki), Jomoni ry (Joensuu), Monikulttuurikeskus Gloria ry (Jyväskylä),Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Toivola-Luotolan Setlementti ry. (Kemi), Turun kaupunki, HangFlow ry (Turku) ja Vaasan kaupunki.

Lisätietoja: sami.komppula@hel.fi