Helsingin nuorisoneuvostolle valittiin uusi hallitus

Helsingin nuorisoneuvoston järjestäytymiskokouksessa 17.2. valittiin uusi hallitus kaudelle 2022. Lautakuntaedustajia kuluvalle kaudelle ei valittu, koska nuorisoneuvosto hakee muutosta lautakuntaedustuksessa käytettäviin kiintiöihin.


Helsingin nuorisoneuvoston järjestäytymiskokouksessa 17.2. valittiin uusi hallitus kaudelle 2022. Nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Miro Maaranen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Aisha Mahmood ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Väinö Rönkkö. Muut nuorisoneuvoston hallituksen jäsenet ovat Jem Alaye, Rosa Kumar Saarinen, Shyreen Joarder, Waleed Ahmed ja Saara Helo.

”Nuorten äänen tulee kuulua monipuolisesti kaupungin päätöksenteossa toimialaan katsomatta. Kaupungin asukkaina nuorille tulee varata tilaisuus vaikuttaa myös kauaskantoisiin päätöksiin,” sanoo tuore puheenjohtaja Miro Maaranen. ”Olen ilahtunut siitä, kuinka moni nuorisoneuvoston jäsen asettui ehdolle eri tehtäviin. Positiivista oli etenkin se, että monet uudet nuorisoneuvoston jäsenet tulivat valituksi vastuutehtäviin tuoden arvokkaita uusia näkemyksiä.”

Lautakuntaedustukseen haetaan muutosta

Nuorisoneuvostolla on vuodesta 2019 ollut läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa kaupungin toimialojen lautakunnissa. Vuoden 2022 järjestäytymiskokouksessa ei kuitenkaan valittu lautakuntaedustajia.

”Lautakuntaedustuksessa käytettävät kiintiöt edustavat nuorisoneuvostolle sukupuolisyrjintää. Muutoksenhakuprosessien ollessa vireillä nuorisoneuvosto ei pitänyt järkevänä valita uusia edustajia järjestäytymiskokouksen yhteydessä,” Miro Maaranen kertoo. ”Toivottavasti tilanne ratkeaa pian ja nuoret pääsevät takaisin lautakuntiin ilman rajoittavia ja syrjiviä kiintiöitä.”

Nuorisoneuvosto antaa kaksi kertaa vuodessa lausunnon nuorten aloitteista kaupunginvaltuustossa, seuraavan kerran tämä tapahtuu 13.4. Nuorisoneuvostolla on vuosittain yli 300 erilaista kokousta ja tapahtumaa, jossa he tapaavat kaupungin pormestaristoa, toimialajohtoa, virkamiehiä ja erilaisia yhteistyötahoja.

Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluu 30 vaaleilla valittua 13-17-vuotiasta helsinkiläistä nuorta. Yksi nuorisoneuvoston toimintaperiaatteista on taitojen oppiminen ja tavoitteena on, että paikat vaihtuvat ja näin uusia taitoja opetellaan eri rooleista käsin.

Nuorisoneuvoston verkkosivut

Avainsanat