Helsingin nuorisoneuvosto 2024-2025 aloitti toimintansa

Nuorisoneuvoston tehtävä on huolehtia siitä, että nuoria kuullaan Helsingin päätöksenteossa. Nuorisoneuvoston vastavalittu puheenjohtaja Rosa Kumar Saarinen kertoo, että neuvosto on aloittanut työnsä valppain, uteliain ja päättäväisin mielin. 

Tavoitteena nuorten osallisuus ja vaikuttaminen 

Helsingin kaupunginhallitus on asettanut nuorisoneuvoston toimikaudeksi 1.1.2024–31.12.2025. Nuorisoneuvostoon valitaan vaaleilla joka toinen vuosi kolmenkymmentä 13–17-vuotiasta helsinkiläisnuorta. Nuorisoneuvoston tehtävä on vaikuttaa kaupungin toimialojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan kaikissa asioissa, jotka koskettavat lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä, opiskelua, elinympäristöä, asumista tai liikkumista. 

Nuorisoneuvosto toimii nuorten äänenä 

Nuorisoneuvosto tuo esiin nuorten näkökulman esityksillä, lausunnoilla ja kannanotoilla. Se osallistuu kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoihin sekä edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteuttamiseksi.  

Nuorisoneuvoston työskentelytapa perustuu kaupunginhallituksen antamaan toimintasääntöön. Nuorisoneuvosto laatii oman toimintasuunnitelman, arvioi toimintaansa ja raportoi kaupunginhallitukselle säännöllisesti. 

Nuorisoneuvosto on aloittanut toimintansa valppain mielin 

Helsingin nuorisoneuvosto järjestäytyi toimikaudelle 2024–2025 helmikuussa, kun se valitsi uuden hallituksen, puheenjohtajan ja nuorisoneuvoston edustajat eri lautakuntiin. Nuorisoneuvosto ensimmäinen tehtävä on laatia toimintasuunnitelma, johon nousee neuvoston mielestä tärkeitä edistettäviä asioita.   

Nuorisoneuvostossa on monta ensikertalaista. Nuorisoneuvosto on vahva ääni Helsingin nuorille kaupungin päätöksenteossa, ja nuoret edustajat ovat todella innostuneita tulevista vastuutehtävistään. 

”Helsingin nuorisoneuvosto on aloittanut toimintansa valppain, uteliain ja päättäväisin mielin. Joukkomme on jo nyt osoittautunut varsin lupaavaksi ja uskon, että saamme yhdessä vielä hienoja asioita aikaan,” sanoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Rosa Kumar Saarinen

Nuorisoneuvoston jäsenet, vuoden 2024 hallitus sekä edustajat lautakunnissa: 

Helsingin nuorisoneuvosto – Nuorten Helsinki

Avainsanat