Idän olohuoneet -hanke

Idän Olohuoneet -hanke toimii seitsemässä koulussa Itä-Helsingissä. Jokaisessa koulussa on oma nuoriso-ohjaaja, joka työskentelee koulukohtaisten ja alueellisten tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi toteuttaen ryhmäyttävää toimintaa, pienryhmiä, välituntitoimintaa ja koulupäivän jälkeistä vapaa-ajan toimintaa. Nuoriso-ohjaajat tarjoavat myös yksilöllistä tukea ja ohjausta. Nuoriso-ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa ja osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Nuorisotyö kohdistuu peruskouluissa pääosin 5.-9.-luokkalaisiin ja alakoulussa 3.-6.-luokkalaisiin. Hankkeessa järjestetään Olohuone -toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus ylläpitää ja luoda kaverisuhteita yhteisöllisen tekemisen parissa koulupäivän aikana ja sen päätyttyä. Hanke käynnistyi 1.2.2023 osana koulu -ja oppilaitosnuorisotyön projektiyksikköä ja jatkuu 30.6.2024 asti. Idän Olohuoneet -hanke on lähtenyt liikkeelle kaupunkilaisten ehdotuksena, joka toteutetaan OmaStadin rahoituksella.  

Idän Olohuoneet -hankekoulut ja nuoriso-ohjaajat:
Vesalan peruskoulu, Miroslav Mihhailov ja Vilma Näveri
Vuoniityn peruskoulu, Suvi Siven
Aurinkolahden peruskoulu, Anniina Koivumäki
Puistopolun peruskoulu, Yvan Kasongo
Merilahden peruskoulu, Elizabeth Haaparanta
Vartiokylän yläkoulu, Juulia Vauhkonen
Puotilan ala-asteen koulu, Antti Mähönen

Koulupäivän linkittyminen vapaa-aikaan

Pilotoimme hankkeessa 5.-9.-luokkalaisille suunnattua Nuorten Olohuone -toimintaa Puotilan ala-asteen koulun tiloissa. Nuorten Olohuone toimi yhteisenä kohtaamispaikkana koulupäivän jälkeen. Toiminta tarjosi Puotilan ja Vartiokylän alueen lapsille ja nuorille ohjattuja harrastusryhmiä, tilat vapaaseen hengailuun, mahdollisuuden tutustua uusiin kavereihin, mahdollisuuksia järjestää toimintaa muille nuorille ja tarpeen tullen tukea ja apua nuoriso-ohjaajilta. Toimintaa toteutettiin 22.8.2023-24.4.2024. Tutustu Idän Olohuoneet -hankkeeseen ja Nuorten Olohuone -pilotin etenemiseen tarkemmin OmaStadi -sivustolla.

Nuorten Olohuone -pilottia toteutettiin yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa:
Paikalliset vanhemmat ja alkuperäisen ehdotuksen tekijät
Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö
Helsingin Harrastamisen Suomen Malli
Operaatio Pulssi! Itä
– Liikuntapalveluiden EasySport ja FunAction

Järjestämme kesäkuussa retkiä ja kesäolkkarin Puotilan ala-asteen koulun pihapiirissä.