Idän olohuoneet -hanke

Idän Olohuoneet -hanke toimii seitsemässä koulussa Itä-Helsingissä. Jokaisessa koulussa on oma nuoriso-ohjaaja, joka työskentelee koulukohtaisten ja alueellisten tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi toteuttaen ryhmäyttävää toimintaa, pienryhmiä, välituntitoimintaa ja koulupäivän jälkeistä vapaa-ajan toimintaa. Nuoriso-ohjaajat tarjoavat myös yksilöllistä tukea ja ohjausta. Nuoriso-ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa ja osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Nuorisotyö kohdistuu peruskouluissa pääosin 5.-9.-luokkalaisiin ja alakoulussa 3.-6.-luokkalaisiin. Hankkeessa järjestetään Olohuone -toimintaa, jonka tarkoituksena on tarjota nuorille mahdollisuus ylläpitää ja luoda kaverisuhteita yhteisöllisen tekemisen parissa koulupäivän aikana ja sen päätyttyä. Hanke käynnistyi 1.2.2023 osana koulu -ja oppilaitosnuorisotyön projektiyksikköä ja jatkuu 30.6.2024 asti. Idän Olohuoneet -hanke on lähtenyt liikkeelle kaupunkilaisten ehdotuksena, joka toteutetaan OmaStadin rahoituksella.  

Idän Olohuoneet -hankekoulut ja nuoriso-ohjaajat:
Vesalan peruskoulu, Miroslav Mihhailov ja Vilma Näveri
Vuoniityn peruskoulu, Suvi Siven
Aurinkolahden peruskoulu, Anniina Koivumäki
Puistopolun peruskoulu, Yvan Kasongo
Merilahden peruskoulu, Elizabeth Haaparanta
Vartiokylän yläkoulu, Juulia Vauhkonen
Puotilan ala-asteen koulu, Antti Mähönen

Koulupäivän linkittyminen vapaa-aikaan

Toteutamme Puotilan ala-asteen koulun tiloissa 5.–9.-luokalaisille avointa Nuorten Olohuonetta, jossa voi viettää vapaa-aikaa koulupäivän päätteeksi. Nuorten Olohuone on auki kaikille alueella asuville ja vapaa-aikaa viettäville 5.-9.-luokkalaisille. Toiminnan tavoitteena on tarjota Puotilan ja Vartiokylän alueen lapsille ja nuorille yhteinen kohtaamispaikka, jossa voi viettää vapaa-aikaa hyvässä seurassa, harrastaa ja tutustua uusiin kavereihin. Tarjolla on avointa ohjelmaa, johon voi osallistua silloin kun se sopii itselleen parhaiten. Olohuoneen yhteydessä voi osallistua myös Helsingin harrastamisen mallin tarjoamiin harrastusryhmiin, joihin tulee ilmoittautua ennakkoon. Harrastusryhmiin tutustumiseen ja ilmoittautumiseen saa apua Nuorten Olohuoneen nuoriso-ohjaajilta ja koulun omilta sivuilta. Nuorten olohuoneen avointa toimintaa ohjaa Idän Olohuoneet -hankkeen nuoriso-ohjaajat. Avoin ohjelma on suunniteltu yhdessä nuorten kanssa. Nuorilla on myös mahdollisuus toteuttaa omia ideoitaan yhdessä muiden nuorten, nuoriso-ohjaajien ja toimijoiden kanssa.

Nuorten Olohuone -pilottia toteutetaan yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa:
Paikalliset vanhemmat ja alkuperäisen ehdotuksen tekijät
Itäkeskuksen nuorisotyöyksikkö
Helsingin Harrastamisen Suomen Malli
Operaatio Pulssi! Itä
– Liikuntapalveluiden EasySport ja FunAction

Nuorten Olohuoneen jatkuu kevätkaudella 6.2.-24.4. välisenä aikana maanantaisin ja tiistaisin klo 14-18.