Varaa tila Pikku Huopalahden nuorisotalolta

Nuorisotoiminnan tilojen kausivaraushaku 2024–2025 

Järjestöt, yhdistykset sekä muut toimijat ja ryhmät voivat hakea säännöllistä, viikoittaista vuoroa nuorisotoiminnan tiloista vähintään kolme kuukautta kestävään toimintaan.  

Nuorisotilojen kausivaraushaku syksyn 2024 ja kevään 2025 toimintaan (12.8.2024 – 1.6.2025) alkaa torstaina 4.4.2024 ja päättyy tiistaina 30.4.2024 klo 16. Haku toteutetaan Varaamossa osoitteessa tilavaraus.hel.fi

Ohjeet kausivaraushakemuksen tekemiseen löydät täältä

​Varausvahvistus toimitetaan hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen toukokuun 2024 loppuun mennessä.​ 

Nuorisopalveluiden henkilökunta antaa mielellään lisätietoja varattavissa olevista tiloista ja auttaa hakemuksen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä. Katso nuorisotilojen yhteystiedot Nuorten.Hel.fi-sivustolta

EN 

Youth spaces’ season booking for the 2024–2025 period 

Organisations, associations and other actors and groups can apply for a regular, weekly booking from the Youth Services’ facilities for activities lasting at least three months.  

The youth spaces’ season booking application period for activities in autumn 2024 and spring 2025 (12 August 2024–1 June 2025) will open on Thursday 4 April 2024 and close on Tuesday 30 April 2024 at 16:00. The application is submitted via the Varaamo service at tilavaraus.hel.fi

Read the application instructions here

The booking confirmation will be delivered to the email address listed in the application by the end of May 2024. 

The Youth Services personnel are happy to provide further information about the available spaces and assist with any questions regarding the application process. The contact information is available on the Nuorten.Hel.fi website.  ​ 

SV 

Säsongsbokning av ungdomstjänsternas lokaler för 2024–2025 

Organisationer, föreningar samt andra aktörer och grupper kan ansöka om regelbundet veckobokning i ungdomstjänsternas lokaler för verksamhet som varar åtminstone i tre månader.   

Säsongsbokningen av ungdomslokaler för hösten 2024 och våren 2025 (12.8.2024 – 1.6.2025) börjar torsdagen den 4 april 2024 och upphör tisdagen den 30 april 2024 kl. 16. Ansökningen genomförs via tjänsten Varaamo på tilavaraus.hel.fi

Läs ansökningsanvisningarna här

En bokningsbekräftelse skickas till den e-postadress som anges i ansökan senast i slutet av maj 2024. 

Ungdomsgårdens personal ger gärna ytterligare information om de lokaler som kan bokas och hjälper i frågor kring anmälan. Ungdomsgårdarnas kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen Nuorten.Hel.fi 

Pikku Huopalahden nuorisotaloa on mahdollista vuokrata yksityis- ja järjestökäyttöön. Järjestöt voivat varata tilojamme oman toimintamme ulkopuolella. Munkkiniemen nuorisotalolla on myös yöpymisoikeus. Tiloja voi varata yksittäisiin tapahtumiin tai säännölliseen käyttöön.

Ensisijaisesti tilojen käyttövuoroja jaetaan helsinkiläisille nuorten ryhmille ja nuorisojärjestöille, joille tilojen käyttö on maksutonta. Voit varata ja vuokrata tiloja muuhunkin käyttöön, jolloin maksu määräytyy nuorisolautakunnan hyväksymän hinnoittelun mukaan.

Nuorisotilojen vakituiset käyttövuorot kevät ja syyskaudelle haetaan huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä.  Jos määräajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pitää anomus toimittaa edellisenä arkipäivänä klo 16.00 mennessä. Päätökset toimintakauden vakituisista/ säännöllisistä varauksista lähetetään tiedoksi hakijoille toukokuun loppuun mennessä. Hakuohjeet ja hakemuksen löydät täältä

Tiloja on mahdollista varata myös tilapäisesti mm yksittäisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, vapaita vuoroja voi tiedustella ja varata läpi vuoden sähköpostitse pikku-huopalahden.nuorisotalo@hel.fi

Varausohjeet

 1. Ota yhteyttä Pikku Huopalahden nuorisotalolle sähköpostilla pikku-huopalahden.nuorisotalo@hel.fi ja kerro, milloin ja mitkä tilat tarvitsisit käyttöösi.
 2. Tuo käyttövuorohakemus täytettynä Nuorisotilalle sen aukioloaikoina tai lähetä sähköpostitse osoitteeseen pikku-huopalahden.nuorisotalo@hel.fi

Nuorisotilojen toimintaohjeet

Tilojen käytöstä tehdään avaimen luovutuksen yhteydessä täysi-ikäisen allekirjoittama omatoimisen käytön sopimus nuorisopalveluiden kanssa.

Nuorisopalveluiden toimipaikoissa tavoitellaan kestävää elämäntapaa, joka edellyttää kaikilta käyttäjiltä vähintään jätteiden lajittelua, turhan energiakulutuksen ja kertakäyttöastioiden välttämistä. Nuorisopalveluiden tila ja sen piha-alueet ovat päihteettömiä alueita ja noudatamme savuttoman Helsingin periaatetta

Tilavarauksen peruutusehdot ja hinnan kohtuullistaminen

Jos vakituinen käyttövuoro on jäänyt peruuttamatta kaksi kertaa peräkkäin, voi nuorisopalvelut tulkita vuorosta luovutun kauden loppuun asti.

Hallintopalvelut voivat perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta viranhaltijan päätöspöytäkirjassaan hakijan sitä kirjallisesti pyytäessä.

Varaukseen liittyviä ohjeita:

Ennen vuoroa

 • Ennen vuoron aloitusta, sovi yhteyshenkilön kanssa aika avaimen luovutukseen ja turvallisuuskävelyyn. Ilman tätä vuoronne ei voi alkaa.
 • Käykää läpi tilojen turvallisuusohjeet.
 • Huomioittehan, että nuorisopalveluiden tiloihin ei saa päästää omaan ryhmään/toimintaan kuulumattomia henkilöitä. Talollamme ei ole vahtimestaria ja ulko-ovemme on lukittu, joten teidän tulee itse huolehtia, että koko ryhmänne pääsee sisään.

Vuoron lopussa

 • Siistitte käyttämänne tilat ja palauttakaa kaikki alkuperäiseen järjestykseen. Tiskatkaa astiat ja laittakaa ne paikoilleen, roskat tulee lajitella keräysastioihin ja wc-tilat on jätettävä siisteiksi. Siivoustarvikkeet löytyvät keittiöstä ja aulan varastosta.
 • Mahdollisista tiloissa ilmenevistä vioista, hajonneista tavaroista tai kalusteista jätä ilmoitus järjestökäyttäjien kansioon tai sähköpostilla vastaavalle ohjaajalle.
 • Vuoronne lopuksi muistakaa kuitata jokainen käyntinne nuorisotalon järjestöpäiväkirjaan. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tästä seuraamme käyttömääriä ja haettujen vuorojen toteutumista.
 • Lähtiessänne tarkistakaa, että kaikki tilat ovat tyhjillään. Varmista, että ovet (myös varauloskäynnit) ja ikkunat on lukittu. Sammuttakaa valot kaikista tiloista.
 • Yksittäisten käyttövuorojen kohdalla palauttakaa avaimet sovittuun paikkaan.

Vuoron jälkeen

 • Toivomme, että teille jäi mukavat muistot nuorisotalolta.
 • Mikäli käyttövuoronne on maksullinen, lähetämme laskun tilan käytöstä noin kuukauden sisällä vuoronne päätyttyä

Anna palautetta

Tarkoituksenamme on palvella nuorisotalon käyttäjiä mahdollisimman hyvin heidän tarpeidensa mukaisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiloja ja siksi toiveenne, tarpeenne ja kokemuksenne ovat meille tärkeitä.

Toivomme palautetta käyttövuoronne onnistumisesta ja ideoita tilojen kehittämiseksi. Kiitämme jo etukäteen vaivannäöstänne. Voitte kertoa palautteenne sähköpostitse tai avainten luovutuksen yhteydessä.

Artikkeliin liittyvät nuorisotalot