Tullikirjurin skeittiparkin peruskorjaus on valmis

Suutarilassa sijaitsevan Tullikirjurin skeittiparkin peruskorjaus on valmistunut. Vuonna 2021 aloitettu peruskorjaus tehtiin yhteistyössä skeittiparkin käyttäjien kanssa. Skeittipuiston avajaisia vietetään 10.6.2023 

Tullikirjuri on pitkään ollut suosittu kokoontumispaikka skeittareille Helsingissä. Remontti tehtiin, koska skeittipuiston haluttiin vastaavan nykyaikaisia vaatimuksia sekä tarjoavan parempia ja turvallisempia olosuhteita lajin harrastajille. Uudistuksessa haluttiin huomioida myös erityisesti pienemmät scoottaajat. Uudistukset tehtiin yhteistyössä paikallisen skeittausyhteisön, suunnittelijoiden ja kaupungin viranomaisten kanssa. 

”Toiminnallisuuksien suunnittelu on tehty yhdessä parkkia käyttävien skeittaajien kanssa. Kävimme vuoropuhelua paikallisen skeittausyhteisön kanssa koko remontin ajan, jotta päivitykset vastaavat harrastajien odotuksia ja toiveita. Nyt puisto sopii hyvin kaikenikäisille skeittaajille ja scoottaajille”, kertoo Koillisen nuorisotyöyksikön päällikkö Kirsikka Linna. 

Tullikirjurin skeittiparkki tarjoaa erilaisia skeittaamismahdollisuuksia kaiken tasoisille harrastajille. Uudet elementit, rampit ja esteet on suunniteltu huomioiden nykyaikainen skeittauskulttuuri ja trendit. Esteettömyyttä ja esteiden sijoittelua on tarkasteltu niin, että kaikki harrastajat voivat nauttia skeittaamisesta tasapuolisesti. Skeittipuiston turvallisuutta on parannettu ja pintamateriaaleihin on kiinnitetty erityistä huomiota, jotta olosuhteet ovat optimaaliset.   

Tullikirjurin skeittipuiston avajaisia vietetään 10.6.2023 klo 14:00-19:00. Ohjelmassa on skeitti- ja scoottikisat. Samalla skeittipuistossa käynnistyy kesätoiminta, joka sisältää avointa toimintaa 5.6.-30.6. arkipäivisin klo 10:00-16:00. Lisäksi kesätyöntekijät järjestävät skeitti- ja scoottikursseja.