Rasismin vastainen taidekilpailu

Ilmoittaudu mukaan Rasismin vastaiseen taidekilpailuun! Nuorten Budjetista vuonna 2022 noussut toimenpide-ehdotus on nuorten suunnittelema ja toteuttama projekti. Nuoret Maunulan nuorisotyöyksikön alueelta haluavat kannustaa helsinkiläisiä kouluja ja oppilaita vastustamaan rasismia taiteen keinoin.  Kilpailu on tarkoitettu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Kisan voittaja palkitaan Ipad Air (5th generation) ja Apple Pencil tuotepalkinnoilla. Ilmoita itsesi ja koulusi mukaan kilpailuun kertomalla opettajallesi tai ottamalla yhteyttä meihin. Koulut valitsevat kisaan lähtevät teoksensa helmikuun loppuun mennessä. Loppukilpailu käydään Redin Vapaakaupungin Olohuoneella tapahtuvassa näyttelyssä 4.4.- 28.4.

Kilpailun kulku ja säännöt

Kilpailu on tarkoitettu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille. Mukaan ilmoittautuneet koulut valitsevat koulunsa sisältä yhden teoksen, joka lähtee kilpailemaan muiden koulujen teosten kanssa kauppakeskus Redin Vapaakaupungin Olohuoneella tapahtuvaan näyttelyyn 4.4.–28.4. Näyttelyn avajaiset järjestetään 4.4. klo 17. Näyttelyn vierailijat pääsevät äänestämään paikan päällä teoksia koko näyttelyn ajan. Voittajatöiden koulut sekä tekijät palkitaan näyttelyn päätteeksi. Pääpalkintona on Ipad Air (5th generation) ja Apple Pencil.

Kilpailun aikana kouluissa toteutetaan rasisminvastaisuuteen liittyviä taideteoksia. Teoksissa voidaan esimerkiksi ilmaista sitä, kuinka rasismi näyttäytyy yhteiskunnassa tai sosiaalisissa tilanteissa. Teoksissa voidaan myös kuvata, millä lailla rasisminvastaisuus näkyy ja millä keinoin rasismia voidaan vähentää. Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, kuinka käsitellä aiheeseen liittyviä teemoja. Kilpailun kulku ja säännöt: Taideteos voi olla maalaus, videoesitys, veistos, musiikkikappale tai melkein mitä tahansa muuta! Tekijät antavat teokselleen nimen ja voivat halutessaan osallistua kilpailuun taiteilijanimellä, jos eivät halua omaa nimeään julki. Palkitsemisen vuoksi edellytyksenä on, että kilpailua koordinoiva taho on tietoinen henkilöstä tai henkilöistä. Kilpailuun saa osallistua yksilönä tai ryhmässä. Ryhmäosallistumisten suhteen kannattaa tosin huomioida se, että suuren ryhmän kaikkia jäseniä ei voida välttämättä palkita. Kukin koulu äänestää helmikuun 2024 aikana valitsemallaan äänestystavalla yhden kilpailun aikana syntyneistä teoksistaan koko kaupunginlaajuiseen taidenäyttelyyn. Jatkoon päässeen teoksen tekijä saa pienen palkinnon.

· Kilpailutöitä voidaan toteuttaa koulupäivän aikana tai vapaa-ajalla. · Kilpailutyö voi olla maalaus (maksimikoko 100 cm x 100 cm), video (MP 4, maksimipituus 2 min), musiikkikappale (MP 3, MP 4, maksimipituus 2 min) tai veistos (maksimikorkeus 50 cm, maksimiläpimitta pohjalle 50 cm). Loppunäyttelytilassa videoista ja musiikkikappaleista tehdään yhtenäinen soittolista, jota toistetaan yhden näyttöruudun ja kuulokkeiden voimin. · Jokainen koulu äänestää kilpailun aikana tuotetuista töistä jatkoon menevän teoksen helmikuun 2024 aikana (viimeistään 29.2.2024). · Näyttelyn kolme eniten ääniä saanutta työtä palkitaan yhteistyökumppaniemme sponsoroimilla tuotepalkinnoilla, kuten taidetarvikkeilla. Tarkoituksemme on myös palkita jokainen kultakin koululta näyttelyyn äänestetty työ.

Lisäksi loppunäyttelyn kolme eniten ääniä saaneen työn koulua palkitaan pokaalilla tai muistolaatalla. · Vaikka Vanhankaupungin Olohuone on valvottu tila, jokainen osallistuja antaa luvan teoksensa lähettämiseksi kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun työryhmä lupaa noudattaa varovaisuutta teosten käsittelyssä ja säilyttämisessä. · Kilpailussa mukana ovat seuraavat tahot: Nuorten Budjetti, Maunulan nuorisotalo, Maunulan yhteiskoulu, Tempera, Kaffa Roastery, Suomen Punainen Risti · Suomen Punainen Risti voi haluta hyödyntää kilpailussa syntyneitä teoksia kampanjoissaan ja materiaaleissaan. Jokaisella tekijällä on oikeus itse päättää teoksensa hyödyntämisestä näissä yhteyksissä. Kilpailun työryhmä voi välittää tekijöiden luvalla heidän yhteystietonsa SPR:lle.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
joosua.juntunen@hel.fi
Viivi.kinnunen@hel.fi

Konsttävling mot rasism 

Det åtgärdsförslag om en konsttävling mot rasism som lyftes i Ungdomsbudgeten 2022 är ett projekt som planerats och utförts av ungdomar. Arbetet med projektet har pågått sedan våren 2023. Ungdomar i området för Månsas ungdomsarbetsenheten vill uppmuntra skolor och elever i Helsingfors att arbeta mot rasism med hjälp av konst.  

Tävlingen är avsedd för årskurs 7–9 och läroanstalter på andra stadiet. De skolor som anmält sig väljer inom skolan ut ett verk som sedan får tävla tillsammans med verken från de andra skolorna i utställningen som sker i det allmänna vardagsrummet Vapaakaupungin Olohuone i köpcentret Redi den 4.4–28.4. Invigningen för utställningen äger rum den 4 april kl. 17. På utställningen kan besökarna rösta på de olika verken under hela utställningen. När utställningen är avslutad tilldelas pris till de skolor och konstnärer som skapat de vinnande verken. Första pris är en Ipad Air (5th generation) och en Apple Pencil. 

Under tävlingens gång skapas konstverk relaterade till antirasism i skolorna. Verken kan till exempel uttrycka hur rasism tar sig uttryck i samhället eller i sociala situationer. Verken kan också beskriva på vilket sätt antirasism syns och på vilka sätt man kan minska rasismen. De här är bara exempel på hur man kan behandla teman som rör ämnet. 

Tävlingens stadier och regler: 

Ett konstverk kan bestå av en målning, en video, en skulptur, ett musikstycke eller något annat, nästan vad som helst! Konstnärerna ger namn åt sina verk och kan, om de vill, delta i tävlingen under pseudonym, ifall de inte vill ange sina egna namn offentligt. För att kunna få pris måste det organ som samordnar tävlingen vara medveten om konstnären eller konstnärerna. I tävlingen kan man delta självständigt eller i grupp. Om man deltar i grupp är det dock bra att tänka på att alla medlemmar i en stor grupp inte nödvändigtvis kan få pris. 

Under februari 2024 röstar varje skola, med valfri metod, fram ett av de konstverk som skapats under tävlingens gång. Det konstverket deltar sedan i stadens gemensamma konstutställning. Den konstnär som skapat det verk som får delta i utställningen får ett litet pris.  

· Tävlingskonstverken kan skapas under skoldagen eller på fritiden. 

· Ett tävlingskonstverket kan bestå av en målning (max 100 cm x 100 cm), en video (MP 4, max 2 min lång), ett musikstycke (MP 3, MP 4, max 2 min långt) eller en skulptur (max 50 cm hög, max 50 cm i diameter för basen). I lokalen för den slutgiltiga utställningen görs en gemensam spellista för videor och musikstycken, där verken varvas på en skärm och kan lyssnas på med hörlurar. 

· Under februari 2024 (senast den 29 februari 2024) röstar varje skola fram ett av de konstverk som skapats under tävlingens gång som får delta i den slutgiltiga utställningen.  

· De tre verk som får mest röster på utställningen belönas med priser i form av produkter som sponsrats av våra samarbetspartner, som till exempel konstnärsmaterial. Vårt mål är att också belöna varje verk som röstats fram till utställningen från de olika skolorna. Dessutom belönas de skolor som bidragit med de tre verk som får mest röster i den slutgiltiga utställningen med en pokal eller ett minnesplakett. 

· Trots att det allmänna vardagsrummet Vanhankaupungin Olohuone är en övervakad lokal ger varje deltagare på eget ansvar tillstånd till att skicka sina verk till tävlingen. Arbetsgruppen för tävlingen lovar att iaktta försiktighet i hanteringen och förvaringen av verken. 

· Följande organ deltar i tävlingen: Ungdomsbudgeten, Månsas ungdomsarbetsenhet, Maunulan yhteiskoulu, Tempera, Kaffa Roastery, Finlands Röda Kors 

· Finlands Röda Kors kan vilja använda verk som skapas under tävlingens gång i sina kampanjer och material. Varje konstnär har rätt att själv avgöra om hens konstverk får användas i dessa syften. Arbetsgruppen för tävlingen kan, med konstnärernas lov, förmedla deras kontaktuppgifter till FRK. 

Anmälan och mer information: 

joosua.juntunen@hel.fi 

Viivi.kinnunen@hel.fi 

Artikkeliin liittyvät nuorisotalot