Oodissa kuultiin nuorten kokemuksia Helsingin vapaa-ajan palveluista  

Onko kirjasto myös nuorten paikka? Onko kulttuuritiloihin ja liikuntahallille helppo tulla? Tuleeko nuorisotilalla tervetullut olo? Muun muassa tällaisista asioista puhuttiin syyskuussa Oodin nuorisotilalla, Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ensimmäisessä ”Nuorten ääni kuuluu!” -tapahtumassa. 

Tilaisuuteen osallistui reilut 30 nuorta eri puolilta Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua. Mukana keskustelemassa oli apulaispormestari Paavo Arhinmäki sekä kulttuuri-, liikunta-, kirjasto- ja nuorisopalveluiden johtoa.  

Tilaisuudessa nuoret keskustelivat pienissä ryhmissä tasavertaisesti toimialan johdon kanssa. Tavoitteena oli auttaa päättäjiä näkemään kaupungin palveluita nuorten silmin.  

Lisää tilaa hengailuun ja tietoa palveluista 

Kulttuurin ja vapa-ajan toimialaa johtava Titti Laine-Hendolinin mielestä oli arvokasta pysähtyä pyöreän pöydän äärelle kuulemaan nuorten näkemyksiä. Yksi toistuva teema keskusteluissa oli se, miten nuoret ylipäätään tavoitetaan käyttämään kaupungin palveluita. 

”Liikuntapaikkojen, erilaisten harrastusten, kirjastojen, kulttuuritapahtumien tai nuorisotilojen tarjonta on suuri, mutta ilmeni, että nuoret eivät tiedä, mitä kaikkea, missä ja kuinka edullisesti voisi tehdä Helsingin kaupungin tarjoamissa paikoissa”, Hendolin totesi.  

Nuoret toivoivat myös enemmän tiloja hengailla vapaasti kavereitten kanssa ja järjestää omaa toimintaa. Esimerkiksi kirjastoihin toivottiin myös yksityisiä tiloja, joissa saisi oleskella rauhassa. Nuorisotilojen toivottiin olevan auki pidempään. 

Samat säännöt nuorille ja aikuisille 

Nuoret korostivat, että henkilökunta vaikuttaa paljon siihen, miten helppoa kaupungin tiloihin on mennä. On tärkeää, että työntekijät oikeasti kuulevat ja ymmärtävät nuorten tarpeita. Nuorille ja aikuisille pitää olla samat säännöt ja esimerkiksi kiusaamiseen ja rasismiin pitää puuttua. 

”Tilaisuus herätti huomaamaan, että meidän pitää tehdä palveluistamme entistä houkuttelevimpia ja kiinnostavampia nimenomaan nuoria ajatellen”, summasi liikuntajohtaja Tarja Loikkanen tilaisuuden antia.   

Nuorten ääni kuuluu jatkossakin 

Helsinki järjestää johtajien ja nuorten tapaamisia vuodesta 2023 säännöllisesti eri aiheista. Seuraavan kerran lapset ja nuoret kohtaavat kaupungin johtoa lasten oikeuksien päivänä 20.11. Kaupungintalolla ja kaupunginmuseon aulassa.