Hjälpoperation för ungdomar på valborgsmässoafton i Helsingfors

I Helsingfors centrum och i andra områden runtom i staden ordnas en hjälpoperation för ungdomar på kvällen och natten på valborgsmässoafton. Syftet med operationen är att träffa och hjälpa ungdomar under 18 år. I hjälpoperationen deltar sammanlagt cirka 95 yrkesutbildade personer och frivilliga.

I Helsingfors centrum och områden ordnas en hjälpoperation för ungdomar på kvällen och natten på valborgsmässoafton. Syftet med operationen är att träffa och hjälpa ungdomar under 18 år bland annat genom samtal. Vid behov ges första hjälpen på gatan och hänvisas ungdomar till vård på sjukhus.

”På valborgsmässoafton vandrar cirka 45 ungdomsledare på gatorna i hela Helsingfors. Från dessa ungdomsledare får vi en täckande helhetsbild av vad som sker, var det finns särskilt många ungdomar och var frivilliga aktörer skulle kunna vara till nytta”, säger Jaakko Rautavaara, verksamhetsledare för Helsingfors stads ungdomstjänster, som leder operationen.

Fotpatrullerna vandrar bland annat i Helsingfors centrum, Brunnsparken och Nordsjö samt på platser där många ungdomar i allmänhet vistas, såsom på Munksnäs, Rastböle, Sandstrands och Lillforsens badstränder. Operationen börjar klockan 18.00 och fortsätter så länge det behövs och ungdomar är i rörelse.

Operationen ordnas av Helsingfors stads ungdomstjänster i samarbete med bland annat Röda Korsets Helsingfors och Nylands distrikt, kyrkans Saapas-verksamhet, Stationens Barn, Vanda och Esbo städer samt polisen och den prehospitala akutsjukvården. I hjälpoperationen deltar sammanlagt cirka 95 yrkesutbildade personer och frivilliga.

”Vi önskar ungdomarna en trevlig valborg, ta hand om er själva och era kompisar! Till föräldrarna vill vi rikta en önskan om att hålla sig uppdaterade om var deras ungdomar rör sig”, påminner Rautavaara.

Helsingfors första hjälpoperationer för ungdomar ordnades redan i 1980- och 90-talsskiftet. Operationer har ordnats på valborgsmässoafton och nyårsafton och sedan 1990-talet också på skolavslutningsdagarna. I år ordnas operationen på valborgsmässoafton och på skolavslutningsdagen den 3 juni.

Mer information:

Jaakko Rautavaara, enhetschef, Södra ungdomsarbetsenheten

jaakko.rautavaara@hel.fi

Tfn 040 578 30 41