Ympäristökasvatuksen kärkihanke

Nuorisopalveluiden ympäristökasvatuksen kärkihanke toteutettiin 2016–17. Projekti koostui erilaisista ympäristökasvatuskokeiluista, yhdestä selvityksestä ja yhdestä arvioinnista. Kokeiluita tehtiin Ympäristötoiminnan ja Pasilan nuorisotyöyksiköissä.

Projekti koostui erinäisistä ympäristökasvatuskokeiluista, yhdestä selvityksestä ja yhdestä arvioinnista. Kokeilut tehtiin Ympäristötoiminnan ja Pasilan nuorisotyöyksiköissä.

Ympäristökasvatuksen taustaa

 • Termi tuli Suomessa käyttöön 1970-luvulla YK:n ensimmäisen suuren ympäristökokouksen jälkeen (Tukholma 1972)
 • Kestävä kehitys tuli käyttöön Rion kokouksen jälkeen (1992)
 • Ympäristökasvatuksesta on erilaisia määritelmiä ja teorioita; painotukset ovat muuttuneet ajan myötä

Projektin tavoitteet tiivistettynä

 • Nuorten kanssa nuorisotalon ympäristöystävällisyyden rakentaminen, brändäys
 • Luonto- ja ympäristöpainotteisten toimipaikkojen parempi tuntemus ja käyttö Nuorisopalveluiden sisällä
 • Nuorten toimintaryhmien käynnistäminen, mallinnus

Luonto- ja ympäristöpainotteisten paikkojen käyttöselvitys

Selvityksessä kartoitettiin kuinka paljon paikkoja käytetään ja mitä esteitä niiden runsaammalle käytölle on. Kävi ilmi, että nuorisotalot tottuessaan käyttämään jotain ympäristöpainotteista paikkaa, mielellään suosivat sitä vuodesta toiseen. Tiedon ja resurssien puute koettiin myös esteiksi. Selvityksen aikana päädyttiin luomaan mm. palvelutarjotin sekä esite, jotta käyttäjät saisivat lisää tietoa toimipaikkojen tiloista etukäteen. Lisäksi Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö on järjestänyt kiertoajeluita, jossa pääsee tutustumaan toimipaikkoihin.

Esimerkkejä ympäristökasvatuskokeiluista

Mitä yhteistä kokeiluilla oli?

 • Kaikissa kokeiluissa lähdettiin pois sisätiloista ja nuorisotalolta
 • Yhdessä syöminen, mm. piknikit osoittautuivat olennaisen tärkeiksi
 • Valokuvaus oli tärkeässä roolissa menetelmänä ja dokumentoinnin välineenä
 • Yhteisöllinen kokemus suhteessa ympäristöön/luontoon oli merkittävää
 • Luonto- ja ympäristöasiat olivat luontevina sisältöinä, ei päälle liimattuna ”pakkopullana”

Muista, että ympäristökasvatusta voi tehdä monin tavoin ja hyödyntää ohjaajien erityisiä kiinnostuksen alueita. Isoja ja monimutkaisia ympäristöasioita voi lähestyä yhteisöllisen ja hauskan toiminnan kautta – nuorten ehdoilla. Kehittäkää yhdessä nuorten kanssa oma juttunne!

Avainsanat