Toukokuu: Paikallistoimintaa!

Nuorisotyössä painotetaan entistä enemmän alueen tarpeista nousevaa työtä. Ympäristötyössäkin olisi hyvä tehdä pieni aluekartoitus ja selvittää mm. alueen muut ympäristötoimijat, mahdolliset palvelut ja potentiaaliset yhteistyökumppanit.

Alueen luonto ja siellä asuvat eläimet voivat olla väline yksikön ympäristökasvatuksen kehittämisessä, joten näihinkin teemoihin kannattaa uhrata pieni tovi.

On myös tärkeää olla selvillä siitä, millaista rakentamista, viheralueita tai liikennejärjestelyjä alueelle kaavaillaan, jotta voidaan tarjota nuorille mielekästä ja oikea-aikaista osallistumista ja vaikuttamista omaan asuinalueeseen.

Pohdittavaksi:

  • Tunnetteko alueenne kaupunginosayhdistyksen työtä? Yhteystiedot ja nettisivujen osoitteet löytyvät Helkan internet-sivuilta. (linkit)
  • Joidenkin kaupunginosayhdistysten internet-sivuilta löytyy listaus alueen järjestöistä. Etsikää sieltä kiinnostavimmat, joiden kanssa voisitte toteuttaa yhteistyössä tapahtumia tai muuta alueellista toimintaa.
  • Oletteko selvillä alueen kierrätyspisteiden sijainneista? Kartta löytyy HSY:n internet-sivuilta. Vaarallisten jätteiden keräyskontit löytyvät huoltoasemien internet -sivuilta. Sinnehän voi viedä pieniä määriä nuorisotalonkin vaarallista jätettä, vaikka ne ovatkin pääasiassa tarkoitettu kotitalouksille. Kts. syyskuu
  • Paikalliset kirpputorit ja kierrätyskeskuksen myymälät löytyvät parhaiten kiertelemällä alueella.
  • Tunnetteko merkittävät luontokohteet alueelta? Lepakkopaikat, hiidenkirnut, luolat ja muut kiinnostavat kohteet löytyvät kaupungin luontotietojärjestelmästä.
  • Birdlife Suomen mukaan Suomessa on 6.3.2016 mennessä tavattu hyväksytysti 475 luonnonvaraiseksi luokiteltua lintulajia. Kuinka monta eri lintua olette havainneet nuorisotalon pihalla? Lähiluontoon voi alkaa tutustua vaikkapa osallistumalla pihabongaukseen. Onko nuorisotalolla mahdollista toteuttaa lintujen talviruokintaa?
  • Haluaisitteko sähköpostiinne tiedon, kun kaupungin kaavoitukseen tai liikennesuunnitelmiin on hyvä hetki vaikuttaa? Kaupunkisuunnittelun seuraamiseen on avattu uusi palvelu – Suunnitelmavahti, joka lähettää sähköpostiin ilmoituksen, kun nähtäville tulee kaavoja tai liikennesuunnitelmia, joista voi kertoa mielipiteensä tai jättää muistutuksen

Linkit, lähteet ja tapahtumat

Avainsanat