Tammikuu: Joukkovoimaa!

Tuntuuko joskus siltä, että maapallon elinkelpoisena säilyminen ja tulevien sukupolvien hyvinvointi on juuri sinun harteillasi? Sinä pieni poloinen kuluttaja ja maapallon asukas olet vastuussa napajäätiköiden sulamisesta, ilmastonmuutoksesta, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisestä ja Tyynenmeren muovipyörteestä!

Tällaisessa tilanteessa on helpottavaa muistaa, että yksittäisen ihmisen ekoteoilla arjessa on vain pieni vaikutus kokonaisuuteen, ja olennaista on se mitä teemme yhdessä. Arjen ekotekojen voima piilee siinä, että mahdollisimman moni tekee niitä. On myös hyvä pitää mielessä, että me nuorisotyöntekijät olemme esimerkkejä nuorille: on turha puhuaympäristöystävällisyydestä, jos emme itse toimi niin.

Meillä nuorisotyöntekijöinä on mahdollisuus saada isot porukat liikkeelle toimimaan ympäristön puolesta. Niin voidaan tehdä nuorisotalojen ja yksiköiden arjessa, monenlaisissa ryhmätoiminnoissa nuorten kanssa, alueella vaikuttamalla ja kampanjoissa. Ruudin kautta voimme mahdollistaa nuorille ympäristön kannalta
viisaaseen päätöksentekoon vaikuttamisen. Meillä on paljon mahdollisuuksia – ja siksi myös vastuuta.

Nuoren elämän keskiössä ovat yleensä kaverit ja perhe, harrastukset ja terveys. Ympäristöasiat kiinnostavat vain osaa. Ihmistä ei voi kuitenkaan olla olemassa ilman elinvoimaista luontoa, joten kestävät elämäntavat ovat välttämättömyys. Sen takia on tärkeää, että ekologinen arki toimii, näkyy ja rakentuu osaksi
nuorisotalojen toimintakulttuuria.

Ekotukihenkilölle:

  • Esittele lyhyesti ekokalenteri työyhteisössäsi.
  • Käykää työyhteisön kanssa keskustelua toimipaikkanne ympäristöystävällisyydestä yleensä.
  • Näkyvätkö ympäristöasiat toimipaikassanne? Pitäisikö mielestänne näkyä paremmin? Kuulostiko jokin ekokalenterin teemoista erityisen kiinnostavalta?
  • Koetteko itse ympäristöasiat ja ekologisuuden tärkeiksi teemoiksi nuorisotyössä?
  • Vilkaiskaa yhdessä kaupungin ympäristöpolitiikkaa (linkki alhaalla). Ympäristöpolitiikka velvoittaa kaikkia kaupungin työntekijöitä jollain lailla, mutta mitkä sen sisällöistä erityisesti koskettavat nuorisotyötä?
  • Tiesittekö, että kaupungissa on yli 1000 koulutettua ekotukihenkilöä, jotka omissa työyhteisöissään rakentavat ympäristöystävällisempää Helsinkiä?
  • Kirjatkaa muistiin itsellenne jonkinlainen arvio toimipaikkanne ekologisuudesta tällä hetkellä.
  • Tammikuussa ei vielä tarvitse päättää kehittämiskohteita.

Lähteitä ja linkkejä

Avainsanat