Regnbågsankan

Regnbågsankan rf är föreningen för alla som tillhör en sexuell minoritet eller en könsminoritet eller är intresserade av frågor som berör sexuella minoriteter och könsminoriteter i Svenskfinland.

Föreningens syfte är att främja jämlikhet och motarbeta diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, samt att erbjuda möjlighet till kultur, social samvaro och stöd för hbtiqa+-personer och deras närstående på svenska. Vi finns också till för de som inte vet om de tillhör någon viss grupp eller inte vill definiera sig. Föreningen är verksam inom svenskspråkiga Finland.

regnbagsankan.fi

Avainsanat