LYKE-verkosto

LYKE pyrkii kasvatuksella kohti vahvaa luontosuhdetta ja kestävää elämäntapaa.

Vuonna 2007 perustettu Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry LYKE toimii lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on tukea lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamista ja kestävän elämäntavan oppimista.

Liitto koordinoi ja kehittää valtakunnallista LYKE-verkostoa. Järjestämme verkostolle koulutustapaamisia, toteutamme viestintää ja teemme aktiivista vaikuttamistyötä luonto- ja ympäristökoulutoiminnan & ympäristökasvatuksen edistämiseksi. Kehitämme luonto- ja ympäristökoulutoiminnan laatua sertifiointi- ja auditointijärjestelmän avulla. Ylläpidämme ja kehitämme valtakunnallisia toimintamalleja lasten ja nuorten ympäristökasvatuksen tukemiseen: mm. Mappa.fi -materiaalipankki sekä Ulos – Ut – Out! -ulkona oppimisen suurtapahtuma.

Liiton paikallistoiminta tapahtuu LYKE-verkoston toimipisteissä, jotka tarjoavat luonto- ja ympäristökoulutoimintaa lapsi- ja nuorisoryhmille sekä koulutuksia opettajille ja kasvattajille.

Vuoden 2020 toimintaan voit tutustua tarkemmin täällä: Toimintasuunnitelma 2020

Avainsanat