HBTIQA+-termer

HBTIQA+

en akronym som används om sexuella- och könsminoriteter. Andra varianter som används eller har använts är bl.a. HBT, HBTQ och HBTIQ. På engelska används LGBT, LGBTQ, LGBTQIA. Här faller pansexualitet under bisexualitet, som ibland kan användas och har använts som ett paraplybegrepp.
Ibland används ett + efteråt för att indikera att det finns ännu fler identiteter än de uppräknade.

Bokstäverna står för orden:

H – Homosexualitet/Homoromanticism
B – Bisexualitet/Biromanticism
T – Transperson
I – Intersex
Q – Queer och Questioning
A – Asexualitet/Aromanticism och Agender

Queer

kan varierande från person till person, och beroende på sammanhang betyda något av följande:

  • en paraplyterm för människor vars sexuella/romantiska orientation eller könsidentitet inte följer heteronormen/cisnormen.
  • en identitet i sig för vissa (t.ex. för att undvika att behöva definiera sig själv desto noggrannare för omvärlden och/eller en själv)
  • ett begrepp som beskriver en politisk rörelse

Questioning

är en paraplyterm för personer som funderar på sin könsidentitet och/eller sin sexuella/romantiska läggning.

Sexuell attraktion berättar vem man är sexuellt attraherad av, om man alls upplever det.
Romantisk attraktion berättar vem man blir kär i och vill ha ett romantiskt förhållande med, om man alls upplever det.
Sexuell- och romantisk attraktion går inte alltid hand i hand.
Könsidentitet berättar om det kön man identifierar sig som.

Sexuell attraktion

Homosexualitet
då du är sexuellt attraherad av personer av ditt eget kön.
Heterosexualitet
då du är sexuellt attraherad av personer av annat kön än ditt eget.
Bisexualitet
då du känner sexuell attraktion till personer av ditt eget och ett annat/andra kön.
Polysexualitet
då du känner sexuell attraktion till personer av flera olika kön.
Pansexualitet
då du känner sexuell attraktion till personer av alla kön.
Asexualitet
då du inte känner sexuell attraktion.
Demisexualitet
då du känner sexuell attraktion till någon endast om du har ett starkt emotionellt band till dem.

Romantisk attraktion

Homoromanticism
då du är romantiskt, men inte nödvändigtvis sexuellt, attraherad till personer av ditt eget kön.
Heteroromanticism
då du är romantiskt, men inte nödvändigtvis sexuellt, attraherad till personer av annat kön.
Biromanticism
då du är romantiskt, men inte nödvändigtvis sexuellt, attraherad till personer av ditt eget kön och ett annat/andra kön.
Polyromanticism
då du är romantiskt, men inte nödvändigtvis sexuellt, attraherad till personer av flera olika kön.
Panromanticism
då du är romantiskt, men inte nödvändigtvis sexuellt, attraherad till personer oberoende av kön.
Aromanticism
då du inte känner romantisk attraktion.
Demiromanticism
då du känner romantisk attraktion till någon endast om du har ett starkt emotionellt band till dem.

Kön

Biologiskt kön
biologiska attribut så som anatomi, kromosomer och hormoner. Din könsidentitet behöver inte stämma överens med ditt biologiska kön.
Intersex
någon som biologiskt inte entydigt kan kategoriseras som kvinna eller man, på grund av anatomiska skillnader i gener, könshormoner och/eller könsorgan.
Könsidentitet
vad du identifierar dig som. Din könsidentitet behöver inte stämma överens med ditt biologiska kön.
Genus
en kulturell och social uppfattning av ens interna känsla av att vara kvinna, man, ingendera, båda, etc.
Könsbinäret
klassifikationen av kön i endast två delar, kvinna och man.
Icke¬binära könsidentiteter
könsidentiteter som inte följer könsbinäret, alltså inte är endera kvinna eller man.
Cisperson
en person vars könsidentitet stämmer överens med deras biologiska kön.
Transperson
person vars könsidentitet inte stämmer överens med deras biologiska kön. Ickebinära personer hör också till transspektrumet.
Transkvinna
någon som identifierar sig som kvinna men inte är en cisperson.
Transman
någon som identifierar sig som man men inte är en cisperson.
Agender
någon som inte upplever sig tillhöra något kön, eller inte har en könsidentitet.
Bikönad
någon som har två könsidentiteter. De här två kan vara man och kvinna, men de kan också vara icke¬binära könsidentiteter.
Demikvinna
används av personer som till stor del identifierar sig som kvinnor, men vars könsidentitet också innehåller andra aspekter.
Demiman
används av personer som till stor del identifierar sig som män, men vars könsidentitet också innehåller andra aspekter.
Genderfluid
någon vars könsidentitet växlar.
Genderqueer
ett paraplybegrepp som bland annat kan inkludera icke¬binära personer.
Neutrois
representerar neutrala, icke-identifierande, och frågande könsidentiter.

Avainsanat