Seikkailutoiminta

Seikkailukasvatuksella vahvistetaan nuorten valmiuksia toimia ryhmässä sekä tuetaan heidän osallisuuttaan ja itsetuntemustaan. Menetelminä käytetään mm. melontaa, kiipeilyä ja muita elämyksellisiä ja kokemuksellisia yhteistoiminnan muotoja.

Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevan seikkailukasvatuksen avulla autetaan nuoria löytämään omia vahvuuksiaan niin yksilönä kuin ryhmänjäsenenä. Seikkailullisten ryhmäharjoitteiden avulla vahvistetaan muun muassa kykyä ottaa toisia huomioon, kasvatetaan luottamusta ryhmän sisällä ja harjoitellaan ryhmäpäätöksien tekoa.

Tutustu ohjelmiin Luontotoiminta-esitteessä