Seikkailuryhmäytykset

Seikkailutalo  on seikkailukasvatukseen keskittynyt toimipiste Vuosaaren Kallahdessa. Seikkailutalon toiminnan pääkohderyhmä ovat helsinkiläiset nuorten ryhmät.

Seikkailukasvatus on menetelmä, jossa pyritään tuottamaan ihmisenä kasvua tukevia kokemuksia seikkailun avulla.  Siinä opitaan taitoja ja edellytyksiä toimia yhteisön jäsenenä itsensä haastamisen kautta.

Seikkailukasvatukseen kuuluu vahvasti osallistujan tukeminen osallisuuteen tavoitteiden ja toiminnan määrittämisessä sekä vastuunottamisessa omasta ja yhteisestä toiminnasta.

Ryhmän jäsenillä on tärkeä rooli vertaisina tai oppimisen tukijoina, jotka tarjoavat peilauspintaa itsetuntemukseen ja omien oivallusten ja ratkaisujen löytämiseen. Seikkailukasvatuksessa korostuu prosessimaisuus, reflektiivisyys, dialogisuus ja keskittyminen osallistujan voimavaroihin.

Seikkailutalo tekee ryhmäytyksiä pääsääntöisesti helsinkiläisille yläkoululuokille, sekä toisen asteen opiskelijaryhmille. Ryhmän maksimikoko on 25 nuorta. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.kultus.fi/