Avustukset

Loma-aikojen leiriavustukset tulee hakea viimeistään lokakuun viimeinen päivä.

Kaupunki tukee vuosittain helsinkiläisiä nuorisotoimintaa harjoittavia yhdistyksiä. Lähtökohtana on, että avustuksella avustetaan eikä ylläpidetä toimintaa, joten jokaisella yhdistyksellä pitää olla myös omaa varainhankintaa toimintojensa toteuttamiseksi.

Avustusmuodot ovat vuosiavustukset: toiminta-, palkkaus- ja loma-aikojen leiriavustus sekä projektiavustukset.