Biisinkirjoittaminen

Osa 1: Musateoriaa biisinkirjoittamista varten

Osa 2: Edetään nuottien nimistä eteenpäin ja opitaan skaaloista ja soinnuista.

Osa 3: Sointuasteet ja sävellyshommia Logicin piano rollilla

Osa 4: Jatketaan sävellyksen parissa ja opetellaan kolmisoinnun sointukäännökset!

Osa 5: Käsitellään sovittamista ja saatetaan loppuun jaksojen aikana tehty sävellystyö.