Harrastuksen vaativuuden kuvaus

Nuorten Ääni -toimituksen toimintaan voi osallistua monella eri tavalla. Voit valita itsellesi sopivan vaativuuden tason sitoutumisessa ja omatoimisuudessa. Vuorovaikutuksen määrässä ei ole juurikaan valinnanvaraa, koska toiminta tapahtuu ryhmissä.

Sitoutuminen

🤝 Kevyintä on osallistuminen yhteisiin toimituskokouksiin omien aikataulujen mukaan.

🤝🤝 Voit päättää, mihin juttuprojektiin lähdet mukaan. Osallistua voi pienessäkin roolissa esimerkiksi taustatoimittajana.

🤝🤝🤝 Voit ottaa vastuuroolin juttuprojetissa. Lisäksi voit ottaa vastuutehtäviä esimerkiksi ryhmän puheenjohtajana, projektin tuottajana tai leirin suunnittelijana. Näihin sisältyy yhdessä sovittuja tehtäviä.

🤝🤝🤝🤝 Suurin vastuu on vetäjänä juttuprojekteissa, joiden valmistumisesta on sovittu tarkasti yhteistyömedian kanssa. Esimerkiksi suoralla tv-lähetyksellä on tarkka aika.

Omatoimisuus 

🔀 Voit osallistua yhteisiin toisten nuorten johtamiin kokouksiin rooleissa, jotka eivät vaadi omatoimisuutta.

🔀🔀🔀 Muu osallistuminen edellyttää omatoimisuutta. Toimintaa suunnitellaan, arvioidaan ja järjestetään yhdessä ohjaajien avulla. Juttuprojekteissa tehdään sisältöön liittyviä valintoja ja sovitaan yhteisten tapaamisten aikatauluista sekä työnjaosta. Tapaamisten välillä on itsenäistä työskentelyä. 

🔀🔀🔀🔀 Voit ottaa ryhmässä rooleja, jotka edellyttävät paljon omatoimisuutta, suunnittelua, järjestämistä ja toisten johtamista.​ 

Vuorovaikutus 

👫👫👫 Toiminta tapahtuu eri kokoisissa ryhmissä. Toimituksen kokoukset ovat yhteistoiminnallisia ja keskustelevia. Lisäksi toiminnasta viestitään eri välineillä.​ Osa työskentelystä on mahdollista tehdä itsenäisesti.